Meddelanden

Gemensam ansökan till yrkesutbildning och gymnasieutbildning lockade 71 700 sökande

Aktuellt Gymnasieutbildning Yrkesutbildning
Gemensam ansökan till yrkes- och gymnasieutbildning avslutades på tisdagen den 10 mars. I gemensam ansökan fanns cirka 80 600 nybörjarplatser att söka till. Antalet sökande var 71 700, varav 58 620 går ut den grundläggande utbildningen. Antalet sökande till gymnasier och yrkesutbildning fördelades rätt så jämnt. Antalet sökande till svenskspråkig utbildning var 3 360. Inom svenskspråkig utbildning var antalet sökande till gymnasieutbildning fortsättningsvis högre än till yrkesutbildning.
Näkymä oppilaitoksen kirjastoon ja taustalla opiskelijaryhmä työskentelemässä

I vårens gemensamma ansökan var antalet sökande 300 färre än i fjol. Ungefär hälften sökte till gymnasieutbildning och hälften till yrkesutbildning. Ifjol var motsvarande andelar 51 % till yrkesutbildning och 49 % till gymnasieutbildning. Andelen sökande till svenskspråkig yrkesutbildning var 38 % till yrkesutbildning och 62% till gymnasieutbildning. Under de senaste åren har andelen sökande till yrkesutbildning i gemensam ansökan minskat. Förändringen beror bland annat på att det nu är möjligt att söka till yrkesutbildning också via kontinuerlig ansökan.

I hela landet erbjuds cirka 38 450 gymnasieplatser, varav cirka 2 670 inom svenskspråkig utbildning. Till gymnasierna sökte i vår sammanlagt 35 690 unga, vilket är cirka 600 flera än i fjol. Antalet sökande till svenskspråkig gymnasieutbildning var 2 092, vilket är en aning färre än i fjol.

Inom yrkesutbildningen erbjuds 42 160 nybörjarplatser, varav 1 940 inom svenskspråkig yrkesutbildning. Antalet förstahandssökande till yrkesutbildning var cirka 36 025, vilket är 900 färre än i fjol. Till grundskolebaserad yrkesutbildning sökte i år 34 260 unga. För dem som har avlagt gymnasiets lärokurs erbjuds 3 950 nybörjarplatser. Dessa studieplatser eftertraktas av cirka 1 770 abiturienter eller sökande som tidigare har avlagt gymnasiet.  Till svenskspråkig yrkesutbildning sökte 1 230, vilket är cirka 40 flera än i fjol.

Populära branscher består

Inom yrkesutbildningen har inte skett nämnvärda förändringar i fråga om de populäraste branscherna. Den populäraste branschen i gemensam ansökan är fortfarande social- och hälsovårdsbranschen med 4 640 sökande. Därefter kommer fordons- och transportteknik (4 450), företagsekonomi och handel (3 710), arkitektur och byggande (3 300), el- och automationsteknik (3 215) och databehandling (2 785).

Inträdes- och lämplighetsproven i april-maj, antagningsresultaten i juni

Läroanstalterna kan under april och maj ordna inträdes- och lämplighetsprov till utbildningarna. Sökande kallas till proven i början av april. Utbildningsanordnarna kan dessutom vid behov testa sökandes språkliga färdigheter. 

Läroanstalterna publicerar antagningsresultaten tidigast 11.6. De som antagits ska senast 25.6 ta emot studieplatsen. 

Andra vägar till utbildning utöver gemensam ansökan 

Ansökan till yrkesutbildning med krävande särskilt stöd inleddes den 11 mars och pågår till den 1 april i Studieinfo.fi. I ansökan ingår yrkesinriktade grundexamina som ordnas med krävande särskilt stöd, utbildning som handleder för yrkesutbildning som ordnas med krävande särskilt stöd (VALMA) och utbildning som handleder för arbete och ett självständigt liv (TELMA). 

Till övriga handledande utbildningar efter grundskolan (tionde klassen, utbildning som handleder för yrkesutbildning (VALMA) och utbildning som förbereder invandrare för gymnasieutbildning (LUVA)) söker man via Studieinfo 19.5 – 21.7. 

I den kontinuerliga ansökan är det möjligt att söka till yrkesutbildning året om. Information om utbildningar och ansökningsförfarande i kontinuerlig ansökan hittas på läroanstalternas webbplatser eller i Studieinfo.fi.

Vid folkhögskolorna erbjuds utbildningar inom fritt bildningsarbete. Ansökan till dessa görs direkt till folkhögskolorna. 

Mer information

Sakkunnig Christian Seger, tfn 029 533 1324, christian.seger[at]oph.fi