Nyheter

Handboken om antimobbningsarbete i skolor och läroanstalter finns nu också på svenska

Aktuellt Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Yrkesutbildning Välbefinnande Samarbete mellan hem och skola Elev- och studerandevård Säkerhet och trygghet
Utbildningsstyrelsens nya handbok i att förebygga och hantera mobbning i skolor och läroanstalter har publicerats på svenska. Varje medlem i skol- eller läroanstaltsgemenskapen ska känna igen mobbning och dess olika former samt känna till gemenskapens praxis för hur man ingriper i situationer där det förekommer mobbning.
Opilaat istuvat koulun penkillä. Etualalla yksinäinen tyttö.

Handboken är i första hand avsedd som stöd för skolor inom den grundläggande utbildningen och läroanstalter på andra stadiet. I handboken klarläggs vilka roller och skyldigheter personalen har. Handboken innehåller också anvisningar för hur skolorna ska gå till väga i mobbningssituationer, samtidigt som den tar fasta på elevernas och vårdnadshavarnas perspektiv.

Handboken innehåller konkreta anvisningar för utbildningsanordnare, rektorer, lärare, personal inom elev- och studerandevården, elever och studerande samt vårdnadshavare.

Utbildningsstyrelsen har också sammanställt presentationsmaterial som grundar sig på handboken och som snart finns tillgängligt även på svenska. Materialet kan användas i skolorna och läroanstalterna då ämnet behandlas till exempel bland lärarna. Utöver det här har Utbildningsstyrelsen publicerat affischer som ger eleverna och vårdnadshavarna råd för hur man ska gå till väga i en mobbningssituation.