Meddelanden

Höstens gemensamma ansökan till högskolor inleds – närmare 8 000 studieplatser att söka till

Aktuellt Högskoleutbildning
Den gemensamma ansökan på hösten till yrkeshögskolor och universitet inleds onsdagen den 2 september klockan 8. Ansökan avslutas onsdagen den 16 september klockan 15. Ansökan kan fyllas i på adressen Studieinfo.fi.
Kaksi miestä selailee kirjoja kirjaston hyllyjen välissä

I den gemensamma ansökan på hösten finns närmare 8 000 studieplatser och cirka 300 utbildningar. Antalet nybörjarplatser och utbildningar är rekordhögt. Ifjol var motsvarande siffror 6 700 nybörjarplatser och 250 utbildningar. Ökningen av antalet nybörjarplatser kan förklaras med målet att öka den allmänna utbildningsnivån i Finland. Målet är att minst hälften av 25–34 åringarna avlägger en högskoleexamen år 2030.

Flest antal nybörjarplatser finns inom hälsovård och välfärd. Av nybörjarplatserna reserveras 62 % för förstagångssökande till högskolor.

I ansökan ingår huvudsakligen finskspråkig utbildning. De flesta utbildningar ordnas vid yrkeshögskolorna: i ansökan ingår 20 yrkeshögskolor och fem universitet. Inom universitetsutbildningen finns 30 utbildningar att söka till. De flesta av dessa är magisterutbildningar eller utbildningar som riktas till sökande som avlagt öppen högskoleundervisning.

I höstens gemensamma ansökan kan man söka till högst sex ansökningsmål. Sökande sätter sina ansökningsmål i prioritetsordning i ansökningsblanketten.

Högskolorna strävar att ordna sina urvalsprov huvudsakligen på campus enligt gällande säkerhetsanvisningar. Ytterligare information om urvalsprovsarrangemangen och andra frågor som gäller antagningen av studerande finns på högskolornas webbplatser.

Antagningsresultaten publiceras senast den 27 november 2020.

Tilläggsuppgifter:

  • Specialsakkunnig Merja Väistö, tfn 029 533 1386, merja.vaisto(at)oph.fi
  • Planerare Minea Wilo-Tanninen, tfn 029 533 1397, minea.wilo-tanninen(at)oph.fi

Läs mera: