Meddelanden

I den gemensamma ansökan till högskolorna ett rekordantal sökande

Aktuellt Högskoleutbildning Antagning av studerande
Antalet sökande till yrkeshögskolor och universitet i den andra gemensamma ansökan var 151 700. I år har det varit möjligt att ansöka om studieplats i två separata gemensamma ansökningar. Det totala antalet sökande i dessa var 167 000. Antalet sökande har i år varit exceptionellt högt: ifjol var det totala antalet sökande detsamma som i den andra gemensamma ansökan i år. Det fanns 46 600 nybörjarplatser att söka till inom finsk- och svenskspråkiga högskoleutbildningar som inleds på hösten. Högskolorna strävar att anta de studerande enligt undervisnings- och kulturministeriets fastställda tidtabell.
Kaksi miestä selailee kirjoja kirjaston hyllyjen välissä

Den gemensamma ansökan till högskolorna avslutades på onsdagen den 1 april. Av de sökande ansökte 46 % enbart till yrkeshögskolor, 39 % enbart till universitet och 15 % till både och. Flest antal sökande fanns inom hälsovård och välfärd, handel, administration och juridik samt inom de tekniska branscherna. 

Flertalet av utbildningarna som ingår i den gemensamma ansökan riktas till personer som avlagt en examen på andra stadiet. I den första gemensamma ansökan fanns 136 400 sökande. Av nybörjarplatserna reserveras 65 % för förstagångssökande, dvs. för 76 % i vårens ansökan. Inom magisterutbildningarna vid universiteten och utbildningarna för högre yrkeshögskoleexamen erbjuds dessutom 7 300 nybörjarplatser. Kvoten för förstagångssökande används inte för dessa utbildningar.

Stora skillnader i konkurrensen om nybörjarplatser mellan olika områden 

Vid universiteten är konkurrensen om nybörjarplatser störst inom det medicinska området (9,8 sökande per nybörjarplats), servicebranscher (8,5 sökande per nybörjarplats) och samhällsvetenskapliga (8,4 sökande per nybörjarplats). Vid yrkeshögskolorna är det relativt svårt att få en studieplats inom utbildning för tandtekniker, YH och munhygienist, YH (16,5 sökande per nybörjarplats), miljöplanerare, YH (9,9 sökande per nybörjarplats) samt inom social-, hälso- och idrottsområdet (5,7 sökande per nybörjarplats). 

Antalet sökande i relation till nybörjarplatserna är lägst inom teknik och kommunikation, vid yrkeshögskolorna 3,0 och vid universiteten 3,4.

Resultatet av den betygsbaserade antagningen publiceras senast 27.5, samtliga resultat i den gemensamma ansökan senast 8.7 

Denna vår införs en reform som gör betygsbaserad antagning till den huvudsakliga vägen till högskolor. Via den betygsbaserade antagningen kan man komma in till universitet med studentexamensvitsord och till yrkeshögskola med antingen studentexamensvitsord eller vitsord från en yrkesinriktad examen. Andelen som väljs utgående från betyg varierar enligt område och ansökningsmål. I regel väljs 51–60 % enligt betygsbaserad antagning, men andelarna kan variera mellan 25 % och 100 %.

Urvalsprovet kvarstår som ett betydande antagningssätt. 

Tills vidare förbereder sig universitet och yrkeshögskolor på att genomföra studerandeurvalen för våren 2020 som planerat i enlighet med den tidtabell som slagits fast av undervisnings- och kulturministeriet. Ifall det ser ut som om man inte kan genomföra studerandeurvalen inom utsatt tid kan man ändra den tidtabell för gemensam ansökan som slagits fast av undervisnings- och kulturministeriet, på basis av gemensam beredning av högskolorna, Utbildningsstyrelsen och undervisnings- och kulturministeriet. Information om förändringar ges separat.  

Enligt nuvarande uppgifter publiceras resultaten av den betygsbaserade antagningen senast den 27 maj. Samtliga resultat i den gemensamma ansökan publiceras senast den 8 juli. 

Mer information

  • Specialsakkunnig Merja Väistö, merja.vaisto[at]oph.fi,  p.029 533 1386
  • Planerare Minea Wilo-Tanninen, minea.wilo-tanninen[at]oph.fi, p. 029 533 1397

(Meddelandet har uppdaterats den 3 april; antalet sökande i ingressen har preciserats.)