Nyheter

Införandet av det nationella arbetslivsresponssystemet flyttas fram till år 2021

Utbildning och examina Yrkesutbildning Finansiering
Då undervisnings- och kulturministeriet slog fast att ändringar ska göras i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) innebar det att införandet av arbetslivsresponsen som grund för genomslagsfinansieringen inom yrkesutbildningen sköts fram med ett år. Målet är att inleda den nationella insamlingen av arbetslivsresponsen från och med 1.7.2021.
Kuvituskuva, tarjoilijat suunnittelupalaverissa

Utvecklingsarbetet med det tekniska systemet för hanteringen av arbetslivsresponsen samt innehållet i arbetslivsresponsen fortsätter så att utbildningsanordnarna får en möjlighet att testa utkasten till responsenkäter och funktionerna i systemet Arvo från och med maj 2020. Testningen är frivillig för utbildningsanordnarna och och den kan också göras under hösten 2020.

Det tekniska genomförandet av arbetslivsresponsen grundar sig på den systemhelhet, där systemen Arvo, ePUK och Koski ingår. Målet är att den tekniska helheten ska vara färdig i januari 2021 och att utbildningsanordnarna skulle kunna ta systemet i användning  under våren 2021.

Arbetslivsresponsen är fastställd som en grund för utbildningsanordnarnas genomslagsfinansiering i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009, 32 g §) . Undervisnings- och kulturministeriet kommer genom en förordning att noggrannare fastställa beräkningen av grunderna för genomslagsfinansieringen. Målet är att använda arbetslivsresponsen vid beräkningen av genomslagsfinansieringen 2023.  De uppgifter som behövs för denna första omgång kommer att samlas in från tidsperioden 1.7.2021–30.6.2022.

Mer information

Utveckling av systemet: undervisningsrådet Riikka Vacker, riikka.vacker[at]oph.fi, beräkningsgrunder för genomslagsfinansieringen: undervisningsrådet Kari Korhonen, kari.korhonen[at]minedu.fi