Nyheter

Kvalitetspriset för yrkesutbildningen 2020

Utbildning och examina Yrkesutbildning Utveckling av utbildningen Kvalitet och utveckling
Temat för kvalitetspristävlingen för yrkesutbildningen 2020 är övergripande kvalitetsledning och helhetskvaliteten på anordnandet av utbildningen.

suklaan laatutarkistus

Undervisnings- och kulturministeriet ordnar en kvalitetspristävling för anordnarna av yrkesutbildning och utser medlemmarna till kvalitetspriskommittén. Utbildningsstyrelsen genomför tävlingen. 

Med kvalitetspriset för yrkesutbildningen vill man stöda och uppmuntra anordnarna av yrkesutbildning till kontinuerlig utvärdering och förbättring av kvaliteten på alla aktörsnivåer, i servicenätverken och i partnerskapssamarbetet inom yrkesutbildningen. Målet är också att hitta goda modeller som andra organisationer kan lära sig av. Därtill vill man genom kvalitetspristävlingen främja anseendet, dragningskraften och kännedomen om yrkesutbildning.

I tävlingen kan alla anordnarne av yrkesutbildning delta utgående från hela sin verksamhet och sina resultat. Ansökan är öppen fram till 22.5.2020 kl. 16.00.