Nyheter

Lärandet som passion! – diskussion om utbildningen

Aktuellt Grundläggande utbildning Lärare och pedagogisk personal Jämlikhet och delaktighet
Utbildningsstyrelsens nya podcast tar fasta på frågor om jämlika möjligheter till lärande – hur kan vi se till att alla elever har goda möjligheter att lära sig och att hitta sina egna styrkor? Podcasten Lärandet som passion erbjuder information, stöd och inspiration åt alla som arbetar inom utbildningssektorn.
Intohimona oppiminen

De första avsnitten tar fokus på den jämlika grundskolan och dess utmaningar ur olika perspektiv: Hur tryggar man elevernas välbefinnande, förändras ledarskapet i skolan, vilken inverkan har försöksverksamhet på utvecklingsarbetet?
– Eleverna har olika sätt att lära sig och det är bra att läraren uppmärksammar det i all växelverkan. I det första avsnittet funderar vi över hur skolan bättre kunde ta i beaktande barnens och de ungas olika utgångspunkter samt försäkra att alla har jämlika möjligheter att lära sig. Vad kan lärarna göra, frågar podcastens programledare, undervisningsrådet Pia Kola-Torvinen.

Lyssna på det första avsnittet Tasa-arvoinen peruskoulu – mikä sitä haastaa? (En jämlik grundskola – vilka utmaningar har den?) på Spotify. Gäster i det första avsnittet är generaldirektör Olli-Pekka Heinonen och professor emeritus Jouni Välijärvi. Språket i avsnittet är finska. I de kommande avsnitten medverkar andra aktörer inom utbildningssektorn, ledare, lärare, rektorer och personer som arbetar med försöksverksamhet.
Ett nytt avsnitt ges ut med två veckors mellanrum. Är lärandet din passion? Då är denna podcast för dig.