Nyheter

Medlemsansökan till arbetslivskommissionerna

Utbildning och examina Yrkesutbildning Arbetslivskommissioner
Utbildningsstyrelsen bereder arbetet för arbetslivskommissionernas följande treårs period ( 2021-2023). Man har redan beslutat om uppbyggnaden av arbetslivskommissionerna och ansökan till kommissionerna börjar i början av maj.
kuvituskuvassa ihmisiä palaverissa

37 arbetslivskommissioner börjar den nya mandatperioden 1.1.2021.Utbildningsstyrelsen söker som medlemmar arbetsgivare, arbetstagare och självständiga yrkesutövare samt representanter för undervisningssektorn. Antalet medlemmar i arbetslivskommissionerna beräknas sammanlagt uppgå till 310.

Medlemmar till kommissionerna söks via arbetslivsorganisationer och med en öppen ansökan. Ansökan börjar i maj och tar slut 15.9.2020. Utbildningsstyrelsen besluter om sammansättningen på arbetslivskommissionerna senast i slutet av november.

Uppdraget i en arbetslivskommission passar den som är intresserad av att utveckla yrkesutbildningen. Arbetet i arbetslivskommissionen förutsätter både ett kunnande inom området och kännedom om yrkesutbildningen samt ett engagemang att delta i kommissionens arbete. ”Jag hoppas att så många som möjligt som uppfyller kriterierna vågar göra en ansökan”, hoppas Jaana Villikka-Storm från Utbildningsstyrelsen.