Nyheter

Nordplus Junior-programmet delade ut 3 miljoner euro under ansökningsomgången 2020

Program Yrkesutbildning Förskoleundervisning Gymnasieutbildning Grundläggande utbildning Grundläggande konstundervisning Småbarnspedagogik Nordplus Junior Nordplus-program
Programmet Nordplus Junior beviljade i år ca 3 miljoner euro för skolors och daghems samarbetsprojekt i Norden och Baltikum. Antalet ansökningar var 132, av vilka 105 beviljades projektstöd. I de finansierade projekten deltar 38 organisationer från Finland och Åland.
Vatnajökull jäätikön reunaa Höfningn läheltä
Vatnajökull glaciärens kant nära Höfnin

Besluten om Nordplus stöden fattades i maj 2020. En av de finansierade ansökarna var Vaala gymnasium, som fick chansen att koordinera ett stort nordiskt utbildningssamarbetsprojekt.

–  Det treåriga projektet startar den 1.8.2020. Det första elevutbytet skall dock genomföras enligt planerna i Island redan i slutet av september och den andra i Norge på våren 2021, berättar projektets koordinator Riitta Olsbo.

Lärandet i projektet sker med metoden för undersökande inlärning, med handledning av arkeologer, geologer och andra experter.

– Det specifika i projektet är det täta samarbetet med UNESCO Global Geoparker, beskriver Olsbo.

Vaala gymnasium befinner sig på området Rokua UNESCO Global Geopark och samarbetspartners i Norge Brønnøysunds gymnasium på området Trollfjell UNESCO Global Geopark samt den isländska Austur-Skaftafellssýsl gymnasium nära Katla UNESCO Global Geopark och Vatnajökull nationalpark. Trollfjell, Rokua ja Katla är de nordligaste UNESCO Global Geoparkerna i världen.

Global Geoparker är världsomfattande unika geologiska områden, som har blivit godkända till FN:s organisation för utbildning, vetenskap och kultur, UNESCO:s program för internationella geovetenskaper och geoparker. Geoparkernas uppgift är att värna den rika naturen och kulturarvet på områdena och göra dem kända via undervisning, vetenskaper och hållbart resande. Det finns totalt 147 geoparker i världen för tillfället.

Den populäraste samarbetsformen i Nordplus Junior är klassutbyten

–  Lärarna säger ofta att det bästa med programmet är möjligheten för unga i samma ålder att samarbeta över landsgränserna kring gemensamma teman. Detta kan bevisas eftersom över 50% av de finansierade projekten är sk. klassutbyten. På andra plats kommer lärarnas kunskaps- och erfarenhetsutbyten, lärarutbyten, som utgör en femtedel av de finansierade projekten, konstaterar ledande sakkunnig Nina Eskola.

– Teman som berör miljöfrågor, Agenda 2030-målsättningar samt digitalisering är bland de mest allmänna, men även flera andra initiativ som stöder ämnesövergripande kompetenser har finansierats under den pågående Nordplus-programperioden (2018-2022).

På hösten är det möjligt att söka finansiering igen från programmet Nordplus Junior. Ansökningstiden för förberedande besök utgår den 1.10.2020. På besöken är det meningen att man förbereder projektansökan för den egentliga ansökningsomgången, ansökningsfristen är den 1.2.2021.