Nyheter

Nya anvisningar för anordnarna av småbarnspedagogik och utbildning för det kommande läsåret

Aktuellt Småbarnspedagogik Förskoleundervisning Grundläggande utbildning Yrkesutbildning Coronaviruset Lärare och pedagogisk personal
Utbildningsstyrelsen har publicerat anvisningar för utbildningsanordnarna för det nya läsåret. Också anvisningarna för småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen har uppdaterats och anvisningar för yrkesutbildningen samt gymnasieutbildningen publiceras senare denna vecka. Anvisningarna grundar sig på de temporära ändringarna av lagen om grundläggande utbildning och lagen om yrkesutbildning som stadfästes 26.6.
Lapsen kädet ja liitutauluun piirretty sydän.

Under höstterminen 2020 ordnas den grundläggande utbildningen i regel som närundervisning. Om undervisningen på grund av ett beslut som meddelas med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar inte kan ordnas tryggt som närundervisning i skolan eller på någon annan plats där undervisning ordnas, kan man i undervisningen genom beslut av utbildningsanordnaren övergå till exceptionella undervisningsarrangemang enligt ändringarna av lagen om grundläggande utbildning. 

Bedömningen av huruvida närundervisningen är trygg ska göras tillsammans med den regionala myndighet som ansvarar för bekämpningen av smittsamma sjukdomar. De ändringar som gäller lagen om grundläggande utbildning är i kraft 1.8─31.12.2020.

Bestämmelserna om yrkesprov i lagen om yrkesutbildning ändras temporärt. Om yrkesprovet för att påvisa den yrkesskicklighet och det kunnande som examensdelarna förutsätter inte kan genomföras i en genuin arbetssituation eller arbetsprocess av orsaker som beror på coronaepidemin, kan kunnandet visas genom att utföra andra praktiska uppgifter som så väl som möjligt motsvarar en genuin arbetssituation eller arbetsprocess. Dessutom kan det kunnande som visas i yrkesprovet mer flexibelt kompletteras genom andra bedömningar av kunnandet. De ändringar som gäller lagen om yrkesutbildning är i kraft 1.7.2020─31.7.2021.

I de nya anvisningarna för småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen har vi samlat info om sådant som är bra att ta i beaktande då man ordnar småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen under den nya verksamhetsperioden som inleds efter en lång undantagsperiod. Också gymnasieutbildningen får uppdaterade anvisningar.

Utbildningsstyrelsens aktuella anvisningar finns på våra webbsidor www.oph.fi/sv/corona. Vi publicerar olika webbnyheter där vi informerar om våra uppdaterade material. 

Vi följer aktivt med coronaepidemins utveckling under sommaren och reagerar om det behövs på eventuella förändringar. Vår rådgivningsadress betjänar även under sommaren.