Nyheter

Nya examensgrunder inom cirkusbranschen

Utbildning och examina Examensgrunder De humanistiska och konstnärliga områdena
Förändringar och utvecklingen inom branschen inverkar på yrkesutbildningen inom cirkusbranschen. Jobb inom branschen finns förutom på cirkusar t.ex på teatrar, evenemang, inom hobbyföreningar och organisationer. Utbildningsstyrelsen reviderade grunderna för grundexamen inom cirkusbranschen i sin helhet så att examen mer flexibelt än tidigare svarar mot de olika arbetslivsbehoven.
De nya grunderna träder i kraft 1.8.2021.
Kuvituskuvassa nuori nainen harjoittelee ilma-akrobatiaa

Att arbeta inom cirkusbranschen förutsätter ett mer mångsidigt kunnande än tidigare. En cirkusartist förväntas ha ett specialkunnande inom sin egen konstform och dessutom en mångsidig kännedom om cirkuskonsten och olika konstformer inom den. Arbetet är kreativt och gränsöverskridande när det gäller konstformer.

Ett arbete som cirkusartist och att sysselsätta sig själv kräver färdigheter att berätta om sitt eget kunnande, en förmåga att fungera i nätverk samt kunnande i företagsamhet. Språkkunskaper och en förmåga att använda digitalisering är nycklar till framgång i en internationell verksamhetsmiljö.

 

De nya grunder för grundexamen inom cirkusbranschen

I de reviderade grunderna har särskild uppmärksamhet fästs vid trygga arbetssätt för dem som jobbar inom branschen samt främjandet av ett övergripande välbefinnande. De obligatoriska examensdelarna i examen ger basfärdigheter att fungera som cirkusartist och utveckla sitt eget konstnärskap.

De valbara examensdelarna möjliggör individuella studievägar samt svarar på arbetsplatsernas kompetensbehov. I grunderna ingår bland annat en examensdel som stöder arbete i handledningsuppgifter t.ex i hobbyverksamhet. De valbara examensdelarna innehåller även kunnande för att skapa tjänster och evenemang.

 

De nya grunderna träder i kraft 1.8.2021. De studerande som inlett sina studier före detta datum kan slutföra dem enligt de här examensgrunderna fram till 31.7.2025

 

Koulutuskeskus Salpaus är utbildningsanordnare

I Finland finns uppskattningsvis 10 000 personer med cirkus som hobby. Trots att flera parter ordnar utbildning inom cirkusbranschen är Salpaus tillsvidare den enda utbildaren inom andra stadiet. Årligen inleder ett tiotal studerande sina studier inom branschen. Grundexamen inom cirkusbranschen kan till exempel efter grundläggande konstundervisning vara ett bra alternativ för att utbilda sig till proffs inom cirkusbranschen.

 

Mer information

Mer information om grundexamen inom cirkusbranschen ger

  • undervisningsrådet Minna Taivassalo Utbildningsstyrelsen,  minna.taivassalo [at] oph.fi
  • utbildningschef Krista Virtanen Koulutuskeskus Salpauksesta, krista.virtanen [at] salpaus.fi