Nyheter

Nya grunder för grundexamen i natur och miljö

Utbildning och examina Examensgrunder
Att arbeta och röra sig ansvarsfullt i naturen och att på ett hållbart sätt använda sig av naturresersurserna utgör grundläggande färdigheter för dem som arbetar inom området för natur och miljö. Det här är också det kunnande som utgör grunden för de reviderade grunderna för grundexamen i natur och miljö. De som arbetar inom branschen kan även förutse risker och beakta sin egen och kundernas säkerhet.

Luontokuva, polku, kevät

Den nya examensgrunderna för grundexamen i natur och miljö träder i kraft  1.1.2021. 

I grundexamen i natur och miljö ingår i fortsättningen också kompetensområdena för natur, renskötsel och miljö. Genom att avlägga examen kan man bli naturinstruktör, framställare av naturprodukter, renskötare eller miljövårdare. I examen ingår också en ny examensbenämning: miljöskötare. Deras kunnande riktar framförallt in sig på återvinning av material och avfallshantering.

Alla som avlägger examen får ett kunnande som betonar ansvar för miljön och hållbar utveckling i verksamheten och verksamhetsmiljön, kännedom om ekologi och arter samt färdigheter att röra sig och arbeta i terrängen. Ett genomgående tema i examensgrunderna är att verksamheten ska vara ansvarsfull, säker och beakta hållbar utveckling.

Naturinstruktörer är specialiserade på praktisk handledning i naturen och de har goda kunskaper om naturen och dess företeelser. Framställare av naturprodukter har ett kunnande som omfattar insamling och vidareförädling av bär, svampar och örter. Renskötare ser till renarnas välbefinnande, värnar om en hållbar miljö och håller rennäringen lönsam. Miljövårdarnas kunnande riktar in sig på att sköta, återställa och övervaka miljön.

Den studerande kan fördjupa och komplettera sitt grundläggande kunnande med valbara examensdelar. Nytt kunnande i examen utgör bland annat verksamhet med ansvar för klimatet, naturbaserade tjänster för välbefinnande och bekämpning av invasiva arter.

I de reviderade examensgrunderna tar man i användning en ny form av bedömningskriterier. I fortsättningen bedöms kunnandet genom generiska kriterier som är gemensamma för alla yrkesinriktade grundexamina.

Studierna kan påbörjas enligt de examensgrunder som nu är i kraft fram till 31.12.2020 och det är möjligt att slutföra examen enligt dessa grunder fram till 31.12.2024. 

 

Mer information

Ta del av examensgrunderna för grundexamen i natur och miljö i tjänsten eGrunder.

Utbildningsstyrelsen ordnar ett webbinarium om de reviderade grunderna för grundexamen i natur och miljö 31.8.2020 kl. 13.00-14.00 (på finska).
Anmäl dig till webbinariet.

Om du har frågor kan du gärna kontakta oss per e-post: ammatillinenkoulutus [at] oph.fi