Nyheter

Nya grunder för grundexamen inom trädgårdsbranschen

Utbildning och examina Examensgrunder
Förändringarna i klimatet och miljön, utvecklingen av digitaliseringen och teknologin samt mångfalden i arbetskraften har också lett till förändringar inom trädgårdsbranschen. Arbetet i trädgårdsproduktionen kräver kännedom om den nya lagstiftningen om växthälsa, kännedom om kraven på spårbarhet samt det utvidgade växtpasset. Inom grönsektorn betonas bland annat stärkandet av naturens mångfald och underhåll av kolsänkor. Även den traditionella blomster- och trädgårdshandeln förnyas genom den digitala marknadsföringen inom näthandeln.
Viherrakentaja

De nya grunderna för grundexamen inom trädgårdsbranschen införs 1.1.2021. De studerande som inlett sina studier utgående från de nu ikraftvarande examensgrunderna kan slutföra sin examen fram till 31.12.2024.

Grunderna för grundexamen inom trädgårdsbranschen är på samma sätt som tidigare indelade i kompetensområdena för blomster- och trädgårdshandel, trädgårdsproduktion och grönsektorn.  Examensbenämningen för alla kompetensområden är trädgårdsmästare. I de obligatoriska examensdelarna är kunnandet inriktat på trädgårdsarbete, skötsel av växter och användning av maskiner samt arbete inom branschens organisationer och kundbetjäningsuppgifter.

Det centrala kunnandet inom kompetensområdet för blomster- och trädgårdshandel är att sälja, prissätta och sköta produkter, tillbehör och tjänster inom blomster- och trädgårdshandeln. Inom kompetensområdet för trädgårdsbranschen är kunnandet inriktat på att odla trädgårdsprodukter på friland eller i växthus. Kompetensområdet för grönsektorn är inriktat på att anlägga och underhålla säkra och trivsamma grönområden som stöder naturens mångfald.

Den studerande kan fördjupa och komplettera sitt grundläggande kunnande med valbara examensdelar. I examensgrunderna har man genomgående fört in klimat- och miljöfrågor, såsom trädgårdsbranschens betydelse i begränsningen av klimatförändringen (t.ex. kolbindning) och anpassningen (t.ex. bekämpning av främmande arter).

Mer information

Utbildningsstyrelsen ordnar ett webbinarium om de reviderade grunderna för grundexamen inom trädgårdsbranschen under hösten 2020. Den exakta tidpunkten meddelas senare.

Mer information: ammatillinenkoulutus [at] oph.fi