Meddelanden

Nya studerande har valts till yrkesutbildning och gymnasieutbildning 

Aktuellt Gymnasieutbildning Yrkesutbildning Antagning av studerande
I vårens gemensamma ansökan till yrkes- och gymnasieutbildning fanns 71 800 sökande, varav 64 970 fick studieplats dvs. 90 %. I gemensam ansökan sökte cirka 58 630 direkt från grundskolan. Av dem godkändes totalt 96 % (ifjol 95%) som studerande. 
Ammatillisen koulutuksen opiskelijoita ryhmätyötilanteessa

I den gemensamma ansökan sökte 71 800, varav 90 % eller 64 970 fick studieplats (ifjol 90%). Till svenskspråkig utbildning godkändes i år 3 250 nya studerande.

Antalet som i första hand sökte till yrkesutbildning var i år 36 080, studieplats fick 32 820 sökande. Till gymnasiebaserade yrkesutbildningar sökte 1 675 och 1 280 fick studieplats. Ifjol var antalet sökande 37 000 och antalet antagna 33 000. Till svenskspråkig yrkesutbildning antogs 1 260 sökande.

I vårens gemensamma ansökan sökte 35 700 unga till gymnasieutbildning. Antalet sökande som fick en studieplats var 32 150. Till svenskspråkig gymnasieutbildning antogs cirka 1 990 sökande. 

Av dem som i vår gick ut grundskolan blev 4 % (ifjol 5%) utan studieplats i detta skede. I gemensam ansökan sökte 58 630 grundskolelever och 56 170 fick studieplats. Av dem godkändes 24 840 till yrkesutbildning och 31 330 till gymnasieutbildning. Antalet grundskoleelever som sökte till svenskspråkig utbildning var i år 3 067. 

Under sommaren är det ännu möjligt att bli antagen från reservplats.

Antagningen till specialyrkesläroanstalterna har genomförts

I ansökan till specialyrkesläroanstalter ingick utbildningar som ordnas med krävande särskilt stöd, dvs. yrkesinriktade grundexamina, utbildning som handleder för yrkesutbildning och utbildning som handleder för arbete och ett självständigt liv. I ansökan till specialyrkesläroanstalterna deltog cirka 2 840 sökande, varav 1 810 fick studieplats. Antalet svenskspråkiga sökande var omkring femtio. 

Ansökan till lediga studieplatser, till tionde klasser och handledande utbildningar är i gång

Det är ännu möjligt för den som i den egentliga ansökan blev utan studieplats att få en studieplats via läroanstalternas egna ansökningar. I gymnasiernas kontinuerliga ansökan och i kontinuerlig ansökan till yrkesutbildning erbjuds lediga studieplatser. Ansökningstiderna varierar enligt läroanstalt. 

Lediga studieplatser hittas i Studieinfo.fi eller på läroanstalternas webbsidor från och med den 12 juni. 

Under sommaren pågår också ansökan till tionde klassen, utbildning som handleder för yrkesutbildning och utbildning som förbereder invandrare och personer med ett främmande språk för gymnasieutbildning. Ansökan görs via Studieinfo.fi och ansökningstiden pågår fram till den 21 juli. Man kan bekanta sig med utbildningsutbudet i Studieinfo. 

Sökande får information om antagningen via e-post eller per brev

Läroanstalterna publicerar antagningsresultaten från och med den 11 juni. Sökande som angett sin e-postadress får ett e-postmeddelande med antagningsresultatet och en länk via vilken de kan ta emot studieplatsen. Sökande som inte angett en e-postadress får resultatet per vanligt brev. 

De som blivit utan studieplats får information om antagningsresultatet och andra möjligheter att få en studieplats både per e-post och per vanligt brev.

Studieplatserna ska tas emot senast den 25 juni. Läroanstalterna ger närmare anvisningar om mottagande av studieplatsen. 

Mer information

Sakkunnig Christian Seger, tfn 029 533 1324, förnamn.efternamn [at] oph.fi