Meddelanden

Över 20 000 sökande till högskolornas utbildningar i främmande språk och Konstuniversitetet

Aktuellt Högskoleutbildning
I den första gemensamma ansökan deltog ett rekordantal sökande: antalet sökande var omkring 8000 flera än i motsvarande ansökan i fjol. Antalet nybörjarplatser var också högre. I ansökan ingick utbildningar på främmande språk och utbildningar vid konsthögskolor. I år kunde man för första gången söka i en helt egen gemensam ansökan till dessa utbildningar.
Studerande i ett bibliotek

Vårens första gemensamma ansökan avslutades onsdagen 22 januari. Under ansökningstiden erbjöds sammanlagt ca 4700 nybörjarplatser inom ca 260 utbildningar. Det utgör ett mycket högre antal än i fjol, då det fanns ca 2300 nybörjarplatser inom ca 170 utbildningar. Det finns också mer högskolor än tidigare. Drygt två tredjedelar av nybörjarplatserna är inom yrkeshögskoleutbildning och resten inom universitetsutbildning.

Cirka 3 700 sökte till Konstuniversitetet och nästan 17 000 till utbildningar i främmande språk. Det var cirka 12 000 sökande med utländskt medborgarskap.

Stora branschvisa skillnader i konkurrensen om nybörjarplatserna

Flest antal sökande fanns inom handel, administration och juridik, konst och kultur samt databehandling och kommunikation.

Konkurrensen om nybörjarplatserna vid högskolorna är hård inom konst och kultur (15,4 sökande per nybörjarplats), inom de samhällsvetenskapliga områdena (8 sökande per nybörjarplats) och inom hälsovård och välfärd (5,8 sökande per nybörjarplats). 

I förhållande till antalet nybörjarplatser var det få som sökte sig till området för de tekniska områdena (2,8) och till det pedagogiska området (3).

Resultaten publiceras i början av juni

Härnäst kontrollerar högskolorna ansökningarna och ordnar urvalsprov. Antagningsresultaten blir klara stegvis. Sökande kan få antagningsresultat från och med slutet av februari. Alla antagningsresultat publiceras senast 5.6.

Den sökande kan följa med situationen i tjänsten Min studieinfo. De som fått en studieplats får automatiskt information om antagningen per e-post.

Högskolornas andra gemensamma ansökan inleds i slutet av mars

Den andra gemensamma ansökan ordnas 18.3–1.4.2020. I den andra gemensamma ansökan till högskolor kan man söka till svensk- och finskspråkiga yrkeshögskole- och universitetsutbildningar.

Ytterligare information

  • Planerare Risto Hanhinen, risto.hanhinen[at]oph.fi, tfn 029 533 1615
  • Specialsakkunnig Merja Väistö, merja.vaisto[at]oph.fi,  tfn 029 533 1386