Nyheter

Plan för revideringen av de yrkesinriktade grundexamina på medellång sikt

Utbildning och examina Examensgrunder
Revideringen av examensgrunderna har ofta ett samband med att kompetensbehoven i arbetslivet har förändrats. Även formen för examensgrunderna behöver utvecklas. Sättet att beskriva yrkesskickligheten och kriterierna för bedömningen i examensgrunderna genomgår en ändring som kommer att påverka alla yrkesinriktade grundexamina de närmaste åren. Revideringen av examensgrunderna sker stegvis och de nya examensgrunderna träder i kraft senast år 2025.
henkilö arvioi painotuoteen väriä väripaletilla

De nya bedömningskriterierna kommer att vara den mest centrala förändringen i examensgrunderna. I de nuvarande examensgrunderna har man fastställt bedömningskriterierna skilt för varje krav på yrkesskicklighet. I fortsättningen kommer alla examensdelar att ha enhetliga bedömningskriterier. Målet är att skapa en heltäckande bedömning av examensdelen och yrkesskickligheten.

Det nya sättet att beskriva yrkesskickligheten och de nya bedömningskriterierna införs i yrkesutbildningen för första gången 1.8.2020 då grunderna för grundexamen inom gruvbranschen, musik, el- och automationsbranschen samt informations- och kommunikationsteknik träder i kraft. Utbildningsstyrelsen kommer att följa upp hur de nya examensgrunderna genomförs och använda sig av responsen i utvecklingen av examensgrunderna.

Samtidigt bereder man nu också enhetliga bedömningskriterier för de gemensamma examensdelarna. Samtidigt utvecklas också beskrivningen på målen för kunnandet. Kravnivån och kompetenspoängen kommer att förbli desamma som nu. Målet är att de nya gemensamma examensdelarna införs i examensgrunderna 1.8.2021.

De för alla gemensamma yrkesinriktade valbara examensdelarna revideras enligt samma tidsplan som de gemensamma examensdelarna.

Utbildningsstyrelsen har gjort upp en preliminär plan för att revidera alla yrkesinriktade grundexamina:

2021

 • Grundexamen inom livsmedelsbranschen
 • Grundexamen inom hästhushållning
 • Grundexamen i flygplansmekanik
 • Grundexamen i natur och miljö
 • Grundexamen inom trädgårdsbranschen
 • Grundexamen inom träindustrin
 • Grundexamen inom byggnadsbranschen
 • Grundexamen inom cirkusbranschen
 • Grundexamen i husteknik
 • Grundexamen inom båtbyggnadsbranschen

2022

 • Grundexamen inom bilbranschen
 • Grundexamen inom laboratoriebranschen
 • Grundexamen i logistik
 • Grundexamen inom lantmäteribranschen
 • Grundexamen i sjöfart
 • Grundexamen inom säkerhetsbranschen
 • Grundexamen i dans
 • Grundexamen i instrumentvård

2023

 • Grundexamen i fiskeri
 • Grundexamen inom ytbehandlingsbranschen

De övriga grundexamina revideras under åren 2023­−2025.

Planen kan ändras om det på grund av förändringar i kompetensbehoven i arbetslivet uppstår ett behov av att revidera examensgrunderna i en snabbare takt.

Mer information:

ammatillinenkoulutus@oph.fi