Nyheter

Programmet Rätt att kunna har inletts med 42 utvecklingsprojekt

Aktuellt Yrkesutbildning Kvalitet och utveckling Jämlikhet och delaktighet
Programmet Rätt att kunna som inletts för att utveckla kvaliteten och jämlikheten inom yrkesutbildningen genomförs huvudsakligen som projekt som undervisnings- och kulturministeriet samt Utbildningsstyrelsen finansierar. Det tre år långa programmet inleddes år 2020 och till slutet av året har Utbildningsstyrelsen gjort beslut om att 42 projekt kan inleda verksamhet. För att utveckla yrkesutbildningen får projekten 19 miljoner euro i statsunderstöd.
Kuvituskuvassa oppikirjapino ja opiskelijoita

Genom utvecklingsprogrammet Rätt att kunna främjar man målen i regeringsprogrammet såsom att stärka likabehandling och jämlikhet i utbildningen samt jämna ut skillnaderna i inlärning. Med programmet stöder man även reformen för att utvidga läroplikten och effektivera det kontinuerliga lärandet.

”Kvaliteten i yrkesutbildningen baserar sig på hur de studerande i verkligheten lyckas förvärva kunnande och lära sig nytt. Var och en bör ha förutsättningar för att lära sig och få det stöd hen behöver. Trots det utmanande året, har vi lyckats inleda en projektverksamhet med vilken man stöder anordnarna inom yrkesutbildningen att utveckla kvalitet och jämlikhet” konstaterar undervisningsminister Li Andersson.

 

19miljoner till projekt inom Rätt att kunna

 

Projektet Rätt att kunna inleddes år 2020 och fortsätter till slutet av år 2022.Inom ramen för programmet har Utbildningsstyrelsen detta år utlyst tre statsunderstöd och gjort finansieringsbeslut för sammanlagt 42 projekt. Utbildningsstyrelsen gjorde de senaste besluten för statsunderstödprojekt 15.12.2020. Beviljad finansiering för alla projekt är 19 miljoner.

Målen för projekten som beviljats finansiering är

  • förbättring av yrkesutbildningens resultat och effekter
  • förstärkning av välmående, gemenskap och delaktighet 
  • stödjandet av verksamhetskulturen och stödja ledningen i det
  • utvecklandet av personlig tillämpning
  • försäkrandet av kvaliteten i utbildningen

I projekten stärker man till exempel kvaliteten på studiehandledningen, de studerandes grundfärdigheter och en verksamhetskultur som främjar gemenskap. En del av projekten utvecklar bland annat studerandekårsverksamhet och läroanstalternas säkerhetskultur. I vissa projekt fokuserar man särskilt på den studerandes personliga utvecklingsplan för kunnande och hur man bättre än för tillfället kunde bemöta de studerandes individuella behov av kunnande. Man utvecklar även processerna kring utbildnings- och läroavtal.

En utveckling av kvaliteten och verksamhetskulturen förutsätter att ledningen fungerar långsiktig och har ett starkt engagemang. Målet med utvecklingsprojekten är att stöda ledningskompetens, både när det gäller pedagogisk ledning och förändringsledning. Åtgärder i samband med genomförandet av programmet Rätt att kunna fortsätter nästa vår, då man vid behov kan utlysa nya projektansökningar.  


Strategifinansiering för att utveckla en bred kvalitet för utbildningen

Förutom statsunderstöd stöder undervisnings- och kulturministeriet utvecklingen av kvalitet och jämlikhet i yrkesutbildningen med tilläggsanslag och strategifinansiering. För att utöka utbildningen och handledningen har man under åren 2019 och 2020 beviljat 100 miljoner euro och för åren 2021-2022 har man sammanlagt reserverat 150 miljoner i tilläggsanslag. Strategifinansiering i yrkesutbildningen riktas bland annat till förbättring av kvaliteten på utbildning och handledning, utveckling av lärmiljöer, stärkandet av digital kompetens samt stödjandet av en frivillig sammanslagning mellan olika utbildningsanordnare. Strategifinansieringen som riktades till genomförandet av målen inom programmet Rätt att kunna var under år 2020 cirka 12 miljoner euro.

 

Mer information

Mer information om beviljade statsunderstöd inom programmet  Rätt att kunna  ges av:

  • undervisningsrådet Sanna Laiho sanna.laiho [at] oph.fi (sanna[dot]laiho[at]oph[dot]fi)
  • undervisningsrådet Tuija Laukaselta tuija.laukkanen [at] oph.fi (tuija[dot]laukkanen[at]oph[dot]fi)