Nyheter

Projekt för distansundervisning i samiska belönades med Cygnaeus-priset 2020

Aktuellt Småbarnspedagogik Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Digitalisering Undervisning och handledning Jämlikhet och delaktighet
Årets mottagare av Cygnaeus-priset belönades måndagen den 23 november. I år gick priset till ett projekt som utnyttjar digitala förbindelser i undervisningen i samiska. I valet av årets vinnare betonades särskilt verksamhetssätt som främjar delaktighet, tillgänglighet och inklusion samt mod att använda nya undervisningsmetoder.
Saamen kielen etäopetus

Vinnaren av Cygnaeus-priset år 2020 utsågs bland sex finalister av  professor Markku Jahnukainen från Helsingfors universitet och projektsakkunnig Michaela Moua från Justitieministeriet. Vinnaren belönades med en medalj som designats av Essi Renvall. Ett hedersomnämnande fick verksamhetsmodellerna Äidit mukana och Vanhemmat mukaan kouluun.

Studier i det egna modersmålet stärker identiteten och bevarar kulturen

Cygnaeus-prisets vinnare, ett projekt som utvecklat distansundervisning i samiska, ger möjligheter och stöd för att revitalisera och bevara samiskan och den samiska kulturen på alla håll i Finland. I vårt land talas tre olika samiska språk, och två av dem håller på att försvinna helt. – Många samiska barn som bort utanför språkområdet har förlorat kontakten till den egna kulturen, konstaterar Michaela Moua. Ända föreskrivs det redan i grundlagen att alla har rätt till sitt eget språk och sin egen kultur. Med hjälp av distansstudierna har man kunnat göra studierna i samiska till en del av barnets vardag oberoende av var man bor. – Möjligheten att studera sitt eget modersmål är en viktig faktor som utvecklar och stöder barnets identitet och som stärker delaktigheten i samhället. Modersmålet skapar ett band mellan människan och den egna kulturen.

Projektet, som startade år 2018, har varit en föregångare i utvecklingen av distansundervisningspedagogik. De goda modeller som tagits fram i projektet kan även användas inom annan distansundervisning.

Kontinuerligt arbete behövs för att utveckla jämlikheten i utbildningen

Omständigheter som förändras medför också hela tiden nya utmaningar, även inom utbildningen.  – Jämlikheten i utbildningen är något som man behöver arbeta för kontinuerligt, konstaterade Utbildningsstyrelsens generaldirektör Olli-Pekka Heinonen. De båda belönade projekten är fina exempel på hur man kan svara på utmaningarna som följer av förändringar i samhället.

Distansundervisningsprojektet fick sin början av den samiska gemenskapens egna behov

Distansundervisningsprojektet i samiska är ett gemensamt projekt mellan Utsjoki kommun och Sametinget. Projektet kom till för att svara på den samiska gemenskapens egna behov. – Målet är att erbjuda undervisning i samiska åt så många som möjligt oberoende av boendeort, säger projektchef Hanna Helander. Hela 70 procent av alla som har samiska som modersmål bor någon annanstans än på området där det talas samiska. Före distansundervisningsprojektet undervisades samiska utanför språkområdet endast sporadiskt.  – Det här är för många barn det enda sättet att delta i undervisning i det egna språket. Studier i samiska handlar också om att bekanta sig med sina egna rötter och gör det möjligt att till exempel tala med de egna mor- eller farföräldrarna.

Projektet inleddes år 2018. Elevantalet har ökat varje år och har nästan fördubblats sedan projektet startade. I höst deltog sammanlagt 90 elever och studerande  i undervisningen i samiska. De var från förskoleundervisning, grundläggande utbildning och gymnasieutbildning i 67 skolor och 36 kommuner. På lång sikt är målet att etablera undervisningen i samiska i hela landet.