Nyheter

Projektdagen – hur lever projekten under coronatider?

Utbildning och examina Yrkesutbildning
Under de senaste veckorna har man inom digi- och internationaliseringsprojekten stött kollegorna i att ordna distansundervisning samt avbokat resor för dem som skulle åka på utbyte. Vi fick höra om erfarenheter om undantagsförhållandena i Östra Savolax, Uleåborg och Seinäjoki under den projektdag som Utbildningsstyrelsen ordnade 20.4.2020. Det var första gången projektdagen genomfördes via mötestjänsten Teams.
Kuvituskuvassa karttapallo ja opiskelijat

På arbetsplatserna och även vid läroanstalterna har coronaepidemin medfört stora förändringar på det digitala området. Övergången till distansundervisning har ökat intresset för de verksamhetsmodeller och material som skapats i digiprojekten. Då kvalitets- och projektchef Jonna Kokkonen från SAMIedu beskrev situationen konstaterade hon att man förstått betydelsen av digitalt kunnande under undantagsförhållandena och att det har funnits stor efterfrågan på digitalt kunniga i arbetsgemenskapen.

Stängningen av staternas gränser och omöjligheten att resa har snabbt förändrat verksamhetsmiljön för projekthelheten kring globalt aktörskap. Samtidigt som man avbokat och flyttat fram resor eller evenemang inom ramen för projektet har man också börjat skapa helt nya former av verksamhetsmodeller. Både projektchef Niko Finnilä vid OSAO och planeraren för internationella ärenden Terhi Haapala vid Sedu lyfte i sina anföranden fram situationens utmaningar. I det här skedet vet vi inte när coronabegränsningarna upphävs och i en hurdan värld vi då lever.   

Undantagsförhållandenas inverkan på administreringen av projekten

Undervisningsrådet Marjatta Säisä konstaterade i sitt anförande att undantagsförhållandena inverkar på administrationen av de projekt som genomförs med statsunderstöd. På grund av den rådande situationen beviljas projekten förlängd användningstid, flera ansökningstider har förlängts och i en del fall skjuter man på själva ansökan till en senare tidpunkt. Många projekt står inför en omplanering av verksamheten.

Över 170 personer deltog i projektdagen som genomfördes med hjälp av Teams. Även om kontakten just nu sker på distans så uttryckte Terhi Haapa sig så här om stämningen inom projektverksamheten: ”Viktigt är att man håller kontakt med samarbetspartnerna – kanske ännu tätare än förut.”

Mer information

Undervisningsrådet Marjatta Säisä, marjatta.saisa(at)oph.fi