Nyheter

Projektdagen för yrkesutbildning bjöd på en sammanställning av aktuella frågor inom utvecklingsverksamheten

Utbildning och examina Yrkesutbildning Utveckling av utbildningen
Trots undantagsförhållandena går de flesta utvecklingsprojekt inom yrkesutbildningen vidare. På projektdagen som ordnades 20.4.2020 fick vi en bra helhetsbild av bland annat utvidgningen av läroplikten, reformen av det kontinuerliga lärandet samt hur programmet för kvalitet och jämlikhet framskrider. På projektdagen fick vi också höra några exempel på hur projekten anpassat sig till coronasituationen.
Kuvituskuva kahdesta peukuttavasta kädestä

Beredningen av regeringens proposition gällande utvidgningen av läroplikten fortsätter. Direktör Kurt Torsell från Utbildningsstyrelsen presenterade beredningsläget och lyfte i sitt inlägg fram de centrala inslag som ska göra det möjligt att utvidga läroplikten från dess nuvarande form. Enligt planen kommer regeringens proposition gällande utvidgningen av läroplikten att öppnas för utlåtanderunda i slutet av våren.

Genom den parlamentariska reformen av det kontinuerliga lärandet svarar man på behovet av att genom hela livet utveckla och förnya sitt eget kunnande. Undervisningsrådet Tiina Polo från undervisnings- och kulturministeriet konstaterade i sitt anförande att coronasituationen ytterligare har betonat behovet av ett kontinuerligt lärande och att uppdatera det kunnande som behövs i arbetslivet. Polo presenterade en lägesbild som ligger som grund för beredningen av reformen av det kontinuerliga lärandet.

Programmet för kvalitet och jämlikhet

Det tre-åriga programmet för kvalitet och jämlikhet kommer att publiceras i början av sommaren. Överdirektör Mika Tammilehto från undervisnings- och kulturministeriet konstaterade ändå att man redan har startat upp en del praktiska åtgärder i anknytning till programmet. Det är till exempel möjligt att ansöka om tilläggsfinansiering för undervisning och handledning samt strategifinansiering. Vid Utbildningsstyrelsen har man öppnat den första statsunderstödsansökan inom ramen för programmet.

I seminariet som ordnades i mötestjänsten Teams deltog drygt 170 personer. Presentationerna och mötesmaterialet finns tillgängligt i samband med informationen om evenemanget i Utbildningsstyrelsens evenemangskalender.

Mer information

Undervisningsrådet Marjatta Säisä, marjatta.saisa(at)oph.fi