Nyheter

Publikationen Undervisnings- och kulturväsendets finansiering 2020

Tjänster Förskoleundervisning Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Yrkesutbildning Grundläggande konstundervisning Fritt bildningsarbete Vuxenutbildning Kulturväsendet Ungdomsväsendet Statsandelar Ledning och förvaltning Finansiering

Utbildningsstyrelsens statsandelsenhet har sammanställt en publikation om undervisnings- och kulturväsendets finansiering år 2020 (Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitus, Yksikköhintojen ja rahoituksen määräytyminen vuonna 2020). I publikationen redogörs för de allmänna principerna för undervisnings- och kulturväsendets statsandelsfinansiering samt för hur enhetspriserna och finansieringen fastställs för respektive utbildnings-/kulturform.

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitus, Yksikköhintojen ja rahoituksen määräytyminen vuonna 2020 (på finska)