Nyheter

Referensramen för examina och övriga samlade kompetenser utvidgas

Utbildning och examina Läroplan
Tietsikalla

Finlands nationella referensram för examina och övriga samlade kompetenser utvidgas den 15 februari 2020.

Som nya samlade kompetenser ska på nivåerna i referensramen placeras:

- på nivå 2 utbildning som handleder för arbete och ett självständigt liv (TELMA)

- på nivå 3 utbildning som förbereder för gymnasieutbildning (LUVA), utbildning som handleder för yrkesutbildning (VALMA) och fördjupad lärokurs i grundläggande konstundervisning

- på nivå 4 grundkursen för gränsbevakare och studiehelheten på grundnivå för underofficerare

- på nivå 5 studiehelheten på mellannivå (1 och 2) för underofficerare och studiehelheten på mästarnivå för underofficerare

- på nivå 6 universitetens och yrkeshögskolornas specialiseringsutbildningar för personer som har avlagt lägre högskoleexamen eller yrkeshögskoleexamen samt kyrkans specialutbildningar och pastoralexamen

- på nivå 7 universitetens och yrkeshögskolornas specialiseringsutbildningar för personer som har avlagt högre högskoleexamen eller högre yrkeshögskoleexamen, högre pastoralexamen, specialistkompetensen för begränsad förskrivningsrätt, stabsofficerskursen samt tilläggsstudier i krigsekonomi och i teknik.

Finlands referensram för examina beskriver de examina, lärokurser och övriga omfattande samlade kompetenser som ingår i vårt nationella utbildningssystem och som har indelats i åtta nivåer på basis av den kompetens som de förutsätter. Den kompetens som produceras av varje nivå är definierad i statsrådets förordning 120/2017. Beskrivningarna motsvarar kvalifikationsnivåerna i den europeiska referensramen för kvalifikationer (European Qualifications Framework, EQF).

Som bakgrund till utvidgningen av referensramen ligger ett förslag av en arbetsgrupp tillsatt av undervisnings- och kulturministeriet och utlåtanden över förslaget.

Ytterligare information:

Undervisnings- och kulturministeriets webbplats

Statsrådets förordning om en referensram för examina och övriga samlade kompetenser (120/2017)

Kompetensen avgör. Slutrapport av arbetsgruppen för utvidgning av referensramen (med sammanfattning på svenska)

E-post: recognition(at)oph.fi