Nyheter

Resultat av Nordplus ansökningsomgången 2020

Program Vuxenutbildning Yrkesutbildning Förskoleundervisning Högskoleutbildning Gymnasieutbildning Grundläggande utbildning Grundläggande konstundervisning Fritt bildningsarbete Småbarnspedagogik Nordplus-program
Antalet ansökningar förblev på samma nivå som ifjol. Av 500 ansökningar godkändes 362, alltså 72% (2019: 74%) Ansökningsmängderna har sjunkit något i alla andra programmen utom i Nordplus Vuxen och Nordplus Horisontal. Totalt deltar 2 785 organisationer från Norden och Baltikum i Nordplus utbildningssamarbetet år 2020. Nordiska minisiterrådet stöder samarbetet med ca 10,2 miljoner euro.

Korta sammandrag över alla godkända projekt hittas med olika sökkriterier i projektdatabasen på sidan nordplusonline.org. Bland de godkända Nordplus Junior-projekten finns 38 finska läroanstalter (2019: 46). I programmen Nordplus Vuxen och Nordplus Nordens Språk har vi  lika många deltagare som ifjol, 20 respektive 11 organisationer. I Horisontal-programmet  steg antalet finska från 13 till 28.  I Nordplus Högre utbildning deltar 436 organisationer (2019: 455).