Nyheter

Resultaten för Erasmus+ KA101, KA102, KA103 och KA104 -projekten under 2020 ansökningsomgången fördröjs

Program Högskoleutbildning Erasmus+ Erasmus+ Vuxenutbildningen Erasmus+ Yrkesutbildningen Erasmus+ Högskoleutbildningen Erasmus+ Allmänbildande utbildningen Internationalisering
Dokumenttien allekirjoitus

Resultaten för Erasmus+ KA101, KA102, KA103 och KA104 -projekten under 2020 ansökningsomgången kommer att delges senare än vanligt pga. korona-krisen. Vi väntar ännu på noggrannare information från kommissionen angående möjligheterna för virtuell mobilitet och dessa samt andra verkningar på projektbudgeterna.

Vi informerar om resultaten så fort som möjligt.