Meddelanden

Resultaten i gemensam ansökan till högskolor på hösten är färdiga

Aktuellt Högskoleutbildning Antagning av studerande Statistik
I den gemensamma ansökan på till yrkeshögskolor och universitet deltog cirka 300 utbildningar och cirka 38 100 sökande. Av de sökande kunde 22 % antas till utbildning.
Illustrationsbild, studerande som diskuterar vid trappan

I höstens gemensamma ansökan till högskolor var antalet sökande cirka 8 000 fler än ifjol. sökande. Av årets 38 100 sökande fick över 8 500 en studieplats. I ansökan ingick huvudsakligen yrkeshögskoleutbildningar, medan universitetsutbildningarna (30 stycken) bestod av antingen magisterutbildningar eller utbildningar avsedda för dem som genomfört studier inom öppen högskoleundervisning.  

De flesta nybörjarplatserna fanns inom hälsovård och välfärdsområdet, till vilket kunde antas ungefär 45 % av alla godkända. Näst flesta antal studerande, dvs. ca 18 % av alla godkända, antogs till området för handel, administration och juridik. 

Av dem som nu fick en studieplats kom 69 % in på utbildning enligt sitt högsta ansökningsönskemål. 

På basis av urvalsprov godkändes drygt 50 %. Av dem som godkändes antogs 42 % enligt betyg. Inom antagningen enligt betyg godkändes flertalet (66 %) på basis av studentexamen och 34 % enligt betyg över yrkesinriktad grundexamen. Resten av de antagna valdes på annat sätt, till exempel utgående från studier inom öppen högskoleundervisning.

I höstens gemensamma ansökan reserverades 62 % av nybörjarplatserna för förstagångssökande. De utgjorde cirka 79 % av alla sökande och cirka 76 % av alla godkända. 

De sökande får denna vecka information om sitt antagningsresultat per e-post. De som i detta skede antas bör ta emot sin studieplats senast fredagen den 4.12 kl. 15. Sökande på reservplats kan godkännas fram till 15.12. 

Tilläggsansökan till lediga studieplatser i gemensam ansökan

Högskolorna kan ordna tilläggsansökningar 30.11-11.12 till studieplatser som inte fyllts i den gemensamma ansökan. Utbildningarna publiceras i Studieinfo.fi och på högskolornas webbplatser allteftersom högskolorna beslutar om ordnandet av tilläggsansökningar. Ansökan görs via Studieinfo med en blankett för tilläggsansökan.  

Mer information:

Planerare Minea Wilo-Tanninen, tfn 029 533 1397, minea.wilo-tanninen [at] oph.fi
Specialsakkunnig Merja Väistö, tfn 029 533 1386, merja.vaisto [at] oph.fi
Specialsakkunnig Mikko Eronen, tfn 029 533 1485 mikko.eronen [at] oph.fi