Nyheter

Siktet inställt på den nya programperioden inom Erasmus+ – möjlighet att ansöka om ackreditering

Program Erasmus+ Erasmus+ Vuxenutbildningen Erasmus+ Yrkesutbildningen Erasmus+ Allmänbildande utbildningen Internationalisering Utveckling av utbildningen
Ackreditering ger möjlighet till systematisk och långsiktig internationell mobilitet samt en årlig finansiering under den nya programperioden 2021–2027.
Nuorisotyöntekijöitä ryhmäkuvassa

Inom Erasmus+-programmets mobilitetsverksamhet (KA1) erbjuds alla sökande under den nya programperioden möjlighet att övergå från enskilda projekt till mer systematisk och strategisk internationaliseringsverksamhet som pågår i flera år.

Beredningen och förhandlingarna inför den nya programperioden som inleds år 2021 pågår fortfarande och fortsätter över sommaren. Det första steget mot en ny programperiod tas ändå redan på hösten 2020, då organisationerna kan ansöka om ackreditering för sin mobilitetsverksamhet, för att möjliggöra årlig och regelbunden mobilitet.

Ackrediteringsförfarandet, det vill säga möjligheten att ansöka om Erasmusstadgan för mobilitet, har redan länge tillämpats inom högskolesektorn, och även inom yrkesutbildningsområdet togs ackrediteringsförfarandet i bruk då den nuvarande programperioden inleddes. Under den nya programperioden kan man ansöka om ackreditering också inom områdena för allmänbildande utbildning, vuxenutbildning och inom ungdomssektorn samt i större utsträckning än tidigare även inom yrkesutbildningsområdet.

Möjlighet till långsiktigt samarbete med hjälp av ackreditering

Under programperioden 2021–2027 kan aktörer som vill genomföra systematisk och internationell samt långsiktig elev-, studerande- och personalmobilitetet ansöka om ackreditering. Ackrediteringen gör det möjligt för aktörerna att få del av regelbunden mobilitetsfinansiering under hela programperioden.

– Det här är en tydlig signal från kommissionen om att man vill göra den internationella mobiliteten till en del av organisationens fortlöpande verksamhet. Istället för enskilda mobilitetsprojekt vill man trygga finansieringen och utvecklingen av organisationernas internationella verksamhet på lång sikt, förklarar Sari Turunen-Zwinger, ledande sakkunnig för Utbildningsstyrelsens internationaliseringstjänster för yrkesutbildning. 

– Till exempel inom yrkesutbildningsområdet beviljades ungefär hälften av de finländska yrkesläroanstalterna, som får understöd inom ramen för Erasmus+-programmet, ackreditering under den nuvarande programperioden 2014–2020. Enligt en utredning som vi har genomfört har ackrediteringen haft en stor betydelse för koordineringen, utvecklingen och genomförandet av den internationella verksamheten vid dessa läroanstalter, fortsätter Turunen-Zwinger.

Ackrediteringsansökan för allmänbildande utbildning, yrkesutbildning och vuxenutbildning har redan öppnat

Ackrediteringsansökan för allmänbildande utbildning, yrkesutbildning och vuxenutbildning har öppnat och pågår fram till 29.10.2020. Inom ungdomssektorn har tidtabellen och ansökningsförfarandet för ackrediteringsprocessen ännu inte fastställts. Vi informerar om ackrediteringen för ungdomssektorn då detaljerna har klarnat.

Det kommer att vara möjligt att ansöka om ackreditering en gång om året och ackrediteringen som beviljas organisationer eller konsortier gäller alltid fram till programperiodens slut. I september–oktober ordnar vi utbildning för våra kunder i hur man ansöker om ackreditering. Närmare information om ackrediteringen och utbildningarna samt anvisningar för ansökan finns på våra webbsidor.

Ytterligare information:
Ledande sakkunnig Sari Turunen-Zwinger, tf. enhetschef, internationaslieringstjänster för yrkesutbildning, tfn 029 533 8617, sari.turunen-zwinger[at]oph.fi