Nyheter

Skolfreden utlyses för trettionde gången – temat för jubileumsåret är jämlikhet

Aktuellt Grundläggande utbildning Lärare och pedagogisk personal
Skolfred för det nya läsåret utlyses i Åbo den 19 augusti 2020. Evenemanget utgör en del av Skolfredsprogrammet, som äger rum i skolorna under hela läsåret. Eleverna i årets skolfredsarbetsgrupp har valt jämlikhet som skolfredstema.
Kuvituskuva, tytöt leikkivät sisällä

Skolfreden utlystes för första gången 1990, faktiskt i Åbo den gången också. Syftet med Skolfredsprogrammet är att öka välbefinnandet och tryggheten i skolorna. Förutom skolorna uppmuntras även daghem att utlysa dagis- och förskolefred.

– Det allra bästa med Skolfreden är elevernas entusiasm och delaktighet. Utifrån en skolfredsenkät som skickas ut till skolorna funderar eleverna på vad de kunde göra för att var och en skulle ha en vän och ingen bli tvungen att vara ensam. Skolfreden har under flera decennier gått från ort till ort som en stafettpinne. Teman och idéer från de olika åren har visat att eleverna både kan och vill påverka sina skolor, berättar Milla Kalliomaa, generalsekreterare för Mannerheims Barnskyddsförbund.

Utlysningsevenemanget ordnas den 19 augusti på Veritas stadion i Åbo. Omkring 500 elever från stadens lågstadie-, högstadie-, gymnasie- och yrkesskolor kommer att delta. Utlysningsevenemanget kan ses i direktsändning online.     

Skolfredsprogrammet innehåller även en föräldrakväll som ordnas på nätet. Under kvällen diskuteras vilken roll har föräldrar och föräldraföreningar har för välmåendet i skolan, samt för skolfreden. Föräldrakvällen ordnas tisdagen den 18 augusti kl 18 i Teams av Åbo stad, grundläggande utbildning och Suomen Vanhempainliitto på finska. 

 

Mer information

Elina Rautiainen, planerare, Mannerheims Barnskyddsförbund, tfn 075 3245 414, förnamn.efternamn [at] mll.fi
Ina Vahalahti, koordinator för ungdomsverksamheten, Mannerheims Barnskyddsförbund i Egentliga Finland, tfn 0405187212, förnam.efternam [at] mll.fi
Satu Honkala, undervisningsråd, Utbildningsstyrelsen, tfn 029 533 1544,
Ari Järvenpää, polisinspektör, Polisstyrelsen, tfn 071 8781 766,
Pia Rosengård-Andersson, avdelningschef, Folkhälsan, tfn 044 788 3620
Anri Leveelahti, expert på föreningsverksamhet, Finlands föräldraförbund, tfn 044 755 1372
Eveliina Kutila, informatör, Mannerheims Barnskyddsförbund, tfn 040 580 2393

Skolfredsprogrammet koordineras av Mannerheims Barnskyddsförbund, Polisstyrelsen, Utbildningsstyrelsen, Folkhälsan och Finlands Föräldraförbund. Syftet med programmet är att främja välbefinnande and trygghet inom skolgemenskapen. Till programmets centrala principer hör delaktiga elever, gemenskap och samarbete. Strävan är att alla i skolgemenskapen ska ha det bra i sin skola. Aktivt arbete under hela läsåret är en förutsättning för en skola som stödjer inlärningen, är trygg och fungerar bra. www.skolfreden.fi