Nyheter

Skolornas arbetstider och lov läsåret 2020–2021

Aktuellt Förskoleundervisning Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Yrkesutbildning
De flesta kommuner har på sina webbplatser publicerat information om det kommande läsårets arbetstider och lov inom förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen, gymnasierna och yrkesläroanstalterna samt vuxengymnasierna. I så gott som alla grundskolor inleds läsåret 2020─2021 i vecka 32, i de flesta fall den 12 augusti 2020. Skolåret avslutas lördagen den 5 juni 2021.
Reppu roikkuu pulpetin tuolin selkänojasta, taustalla oppilaita.

Coronavirusepidemin förutsätter sannolikt att kraven som gäller säkerhet och hygien i samband med ordnandet av undervisningen ska iakttas även under inkommande läsår. Utbildningsstyrelsen strävar efter att informera om nödvändiga arrangemang i god tid innan det nya läsåret börjar. 

Höstterminen inleds i vecka 33 

Enligt lagen om grundläggande utbildning har läsåret 190 arbetsdagar. Läsårets arbetsdagar minskas med självständighetsdagen, trettondagen och första maj när dessa infaller på en annan vardag än lördag. Läsåret 2020─2021 har 189 arbetsdagar. I förordningen om grundläggande utbildning föreskrivs att läsårets skolarbete avslutas den sista vardagen under vecka 22. 
Höstterminen inleds i den grundläggande utbildningen mellan den 11 och den 18 augusti. Läsåret inleds tidigast bland annat i skolorna i Tavastehus, Kajana och Tammerfors. Till exempel i de svenskspråkiga skolorna i Helsingfors inleds läsåret först den 18 augusti.

Yrkesläroanstalterna, gymnasierna och vuxengymnasierna kan inleda läsåret vid andra tider än inom den grundläggande utbildningen.

Skolornas höstlov infaller i mitten av oktober under veckorna 42 och 43. Jullovet börjar för de flesta i vecka 52, i de flesta fall måndagen den 21 december eller onsdagen den 23 december. 

Sportloven hålls stegvis i februari–mars 

Vårterminen börjar efter trettondagen, torsdagen den 7 januari 2021. Sportlovet hålls under en period av tre veckor i februari och mars. Huvudstadsregionens skolor samt skolorna i Åbo och Björneborg har sportlov den första veckan, vecka 8 (22–26.2). Under vecka 9 (1–5.3) har skolorna sportlov bland annat i Vasa, Jyväskylä, Tammerfors, Kotka och Willmanstrand. Kommunerna i Norra och Östra Finland, bland annat Kuopio, Joensuu och Rovaniemi har sportlov den sista veckan, vecka 10 (8–12.3).
Gemensamma lovdagar är påsken 2–5 april och Kristi himmelfärdsdag den 13 maj. Självständighetsdagen den 6 december och första maj infaller det här läsåret under veckoslut.

Tabell: Skolornas arbetstider och lov i de största städerna i landskapen i Fastlandsfinland. 

  Skolan börjar Höstlov Jullov Sportlov Skolan slutar
Helsingfors finskspråkiga 13.8. 12.–16.10. 23.12.–6.1. 22.–26.2. 5.6.
Helsingfors svenskspråkiga 18.8. 15.–16.10. 23.12.–6.1. 22.–26.2. 5.6.
Esbo 13.8. 12.–16.10. 23.12.–6.1. 22.–26.2. 5.6.
Esbo svenskspråkiga 18.8. 15.–16.10. 23.12.–6.1. 22.–26.2. 5.6.
Vanda finskspråkiga 13.8. 12.–16.10. 23.12.–6.1. 22.–26.2. 5.6.
Vanda svenskspråkiga 13.8. 15.–16.10. 21.12.–6.1. 22.–26.2. 5.6.
Tavastehus 11.8. 12.–16.10. 21.12.–6.1. 1.–5.3. 5.6.
Joensuu 13.8. 12.–16.10. 23.12.–6.1. 8.–12.3. 5.6.
Jyväskylä 12.8. 12.–16.10. 21.12.–6.1. 1.–5.3. 5.6.
Kajana 11.8. 12.–16.10. 21.12.–6.1. 8.–12.3. 5.6.
Karleby 12.8. 12.–16.10. 21.12.–6.1. 1.–5.3. 5.6.
Kotka 12.8. 19.–23.10. 21.12.–6.1. 1.–5.3. 5.6.
Kuopio 12.8. 12.–16.10. 23.12.–6.1. 8.–12.3. 5.6.
Lahtis  12.8. 19.–23.10. 21.12.–6.1. 1.–5.3. 5.6.
Willmanstrand 13.8. 19.–23.10. 23.12.–6.1. 1.–5.3. 5.6.
S:t Michel (pdf) 12.8. 19.–23.10. 23.12.–6.1. 1.–5.3. 5.6.
Uleåborg 12.8. 19.–23.10. 21.12.–6.1. 8.–12.3. 5.6.
Björneborg 13.8. 19.–23.10. 23.12.–6.1. 22.–26.2. 5.6.
Rovaniemi 12.8. 12.–16.10. 23.12.–6.1. 8.–12.3. 5.6.
Seinäjoki  12.8. 12.–16.10. 23.12.–6.1. 1.–5.3. 5.6.
Tammerfors 11.8. 12.–16.10. 23.12.–6.1. 1.–5.3. 5.6.
Åbo 12.8. 12.–16.10. 21.12.–6.1. 22.–26.2. 5.6.
Vasa 14.8. 14.–16.10. 21.12.–6.1. 1.–5.3. 5.6.