Nyheter

Statsunderstöd för utveckling av yrkesutbildningen

Utbildning och examina Yrkesutbildning Finansiering
Utbildningsstyrelsen öppnar en statsunderstödsansökan med koppling till utvecklingsprogrammet för jämlikhet och kvalitet inom yrkesutbildningen. Syftet med understödet är att genom regionala nätverk utveckla den personliga tillämpningen i studierna och säkerställa kvaliteten på utbildningen. Det finns 4 miljoner reserverat för ändamålet.
Kuvituskuvassa ikkunan asentaja

Genom utvecklingsprogrammet för kvalitet och jämlikhet i yrkesutbildningen stöder man beredningen av statsrådets centrala mål och sammanför yrkesutbildningens utvecklingsverksamhet till en bredare helhet.

I den första fasen söker man finansiering för regionala nätverk. Deras uppgift blir att förenhetliga processerna för den personliga tillämpningen, utveckla kundorienteringen i den personliga tillämpningen och säkerställa kvaliteten på yrkesutbildningen i utbildningen som ordnas på en arbetsplats. Man vill utveckla utbildningen, så att den svarar mot de studerandes individuella behov av kunnande och främjar identifieringen av behovet av handlednings- och stödåtgärder. Därtill är målet att utveckla samarbetet mellan arbetslivstjänsterna och utbildningstjänsterna.

I utvecklingsprojekten är målet att införa verksamhetsmodeller och material om personlig tillämpning och utbildning som ordnas på en arbetsplats, som producerats inom utvecklingsprogrammen Bästa.

Rahoitusta henkilökohtaistamisen kehittämisen ja koulutuksen laadun varmistamisen hankkeille voi hakea 29.5.2020 asti.

Lisätietoja

Opetusneuvos Tuija Laukkanen, tuija.laukkanen(at)oph.fi