Meddelanden

Studieplats för 52 500 i den andra gemensamma ansökan till högskolor

Aktuellt Högskoleutbildning Antagning av studerande
I den andra gemensamma ansökan till högskolor deltog 151 700 sökande varav 52 500 fick studieplats, dvs. 35 %. 29 600 sökande kom in vid yrkeshögskolorna och 22 900 vid universiteten.
Kuvituskuva, nuoret juttelevat koulun edessä

I början av innevarande år infördes två olika gemensamma ansökningar till högskolorna. I den första gemensamma ansökan kunde man söka till utbildningar på främmande språk och utbildningar vid Konstuniversitetet. Ansökningstiden inföll i januari och antagningsresultaten gavs i början av juni. I den andra gemensamma ansökan kunde man söka till finsk- och svenskspråkiga utbildningar vid högskolorna. 

Via de gemensamma ansökningarna fanns sammanlagt 167 000 sökande varav 57 500 godkändes som studerande. 

I den andra gemensamma ansökan på våren godkändes hälften av de godkända enligt betyg 

Denna vår infördes också en reform som gjorde antagning enligt betyg till den huvudsakliga leden till högskolor. Reformen gäller utbildningar som erbjuds dem som avlagt examen på andra stadiet. I den andra gemensamma ansökan fanns 136 500 sökande varav 45 300 kunde godkännas som studerande. Av de godkända fick 50 % en studieplats på basis av betyg och 40 % på basis av urvalsprov. Resten av platserna fylldes genom andra antagningssätt, till exempel på basis av öppna högskolestudier. Av dem som godkändes till yrkeshögskolor antogs 48 % enligt betyg och 45 % enligt urvalsprov. Av dem som godkändes till universitetsstudier antogs 54 % enligt betyg och 35 % enligt urvalsprov. 

Dessutom godkändes 14 % (7 150) av dem som fick studieplats till universitetens magisterutbildningar eller till yrkeshögskolornas högre yrkeshögskoleexamina. Antalet sökande till dessa utbildningar var 19 000. En och samma sökande har kunnat söka till både utbildningar som riktas till personer med en examen på andra stadiet och till universitetens magisterutbildningar eller studier för högre yrkeshögskoleexamen. 

Antalet godkända är i år större på grund av att högskolorna fick 4 200 tilläggsplatser i den andra gemensamma ansökan. 
 
Högskolorna var på grund av corona-pandemin tvungna att ändra sina antagningsgrunder efter ansökningstiden. Högskolorna ansvarar autonomt för sina antagningsgrunder och antagningar. Inom en del ansökningsmål utökades antalet antagna enligt betyg. Dessutom ordnades så gott som alla urvalsprov i två skeden, dvs. på basis av framgången i urvalsprovets första skede kallades en del av de sökande till ett andra skede av urvalsprovet. Det skedde en del beklagliga fel i vårens antagningar, vilka huvudsakligen korrigerades genom att godkänna extra studerande till högskolorna. Antalet antagna var på grund av detta dock bara ett tiotal.  

Svårast att komma in till det medicinska området

Av de godkända kom 57 % in till sitt första ansökningsönskemål. Andelen sökande som godkändes till yrkeshögskolor var 32 % och till universiteten 28 %. 

Det var i år svårast att antas till det medicinska området, till vilken godkändes 10 % av de sökande, och till det samhällsvetenskapliga området där 13 % av de sökande godkändes. Det var lättast att antas till de tekniska branscherna, till vilka 41 % av de sökande kunde godkännas. 

Av dem som får en studieplats är 80 % förstagångssökande

Av högskolornas nybörjarplatser reserverades i årets gemensamma ansökan omkring 65 % för förstagångssökande. Av det totala antalet sökande var andelen förstagångssökande nu 76 % och av de godkända studerande 80 %. Ifjol var motsvarande andel 79 % av de sökande och 82 % av de godkända. 

Vid yrkeshögskolorna var andelen förstagångssökande 82 % av de godkända studerandena och vid universiteten 78 %. Tjänstebranscherna lockade den största andelen förstagångssökande (86 % av de godkända) till yrkeshögskolorna medan de tekniska branscherna vid universiteten intresserade de sökande mest (84 % av de godkända). 

En större andel av vårens studenter sökte och blev antagna än ifjol: 85 % sökte i gemensam ansökan och 44 % av dem godkändes som studerande. Motsvarande andelar ifjol var 84 % och 37 %. Antalet nya studenter denna vår var 25 100. 

Resultatet blir färdigt denna vecka – lediga studieplatser kan sökas via tilläggsansökan

Sökande får denna vecka sina antagningsresultat. Studieplatsen bör tas emot senast på onsdagen den 22 juli klockan 15. Det är möjligt att antas från reservplats fram till den 3 augusti. 

Högskolorna kan i juli-augusti ordna tilläggsansökningar till studieplatser som inte fyllts i den gemensamma ansökan. Utbildningarna finns i Studieinfo och på högskolornas webbplatser efter att högskolorna fattat beslut om att ordna tilläggsansökan. Ansökan görs via Studieinfo. 

Mer information

  • Specialsakkunnig Merja Väistö, tfn 029 533 1386, merja.vaisto[at]oph.fi 
  • Specialsakkunnig Mikko Eronen, tfn 029 533 1485, mikko.eronen[at]oph.fi 
  • Planerare Risto Hanhinen, tfn 029 533 1615, risto.hanhinen[at]oph.fi