Nyheter

Test av nåbarheten per e-post

Utbildning och examina Yrkesutbildning
Under undantagsförhållandena som råder på grund av Coronaepidemin är det viktigt att Utbildningsstyrelsen säkert kan nå ut till alla anordnare av yrkesutbildning. Utbildningsstyrelsen testade hur väl man lyckas nå samtliga utbildningsanordnare via e-post.
Kuvituskuvassa tietokoneen näppäimistö

Utbildningsstyrelsen sände 19.3.2020 e-post till alla anordnare av yrkesutbildning. Vid utskicket använde man sig av de e-postadresser som utbildningsanordnarna uppgett i företags- och organisationsdatasystemet (YTJ). I meddelandet bad man utbildningsanordnarna bekräfta att det fått meddelandet genom att svara på det.

Testet hjälper Utbildningsstyrelsen att bedöma hur väl man lyckas nå utbildningsanordnarna med de e-postadresser som finns i företags- och organisationsdatasystemet. Vid behov kan man också påminna utbildningsanordnarna om behovet av att uppdatera kontaktuppgifterna. Utbildningsanordnarna ansvarar själva för att uppdatera kontaktuppgifterna i systemet.

Mer information ger

ammatillinenkoulutus@oph.fi