Nyheter

Under Politikveckan får unga bekanta sig med påverkansmöjligheterna i kommunerna – anmäl en egen grupp

Lärare och pedagogisk personal Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Yrkesutbildning Grundläggande konstundervisning Fritt bildningsarbete Ungdomsväsendet Lärare och pedagogisk personal
Politikveckan är en årlig temavecka som tar fasta på möjligheterna att påverka i samhället. Veckan ordnas av Finlands Ungdomssamarbete Allians rf. Under Politikveckan i november 2020 får unga möjlighet att bekanta sig med påverkansmöjligheterna i kommunerna och städerna. Man bekantar sig med kommunalpolitiken genom aktiverande övningar och möten med andra. Det är nu möjligt att anmäla sig som arrangör av veckans diskussionsevenemang.
Politiikkaviikko 2020 uutiskuva

Temaveckan, som fokuserar på möjligheterna att påverka i samhället och som särskilt riktar sig till unga mellan 12 och 20 år, går av stapeln 2–8.11.2020. Skolorna och läroanstalterna kan bygga upp sin egen politikvecka utifrån de innehåll som erbjuds och använda den tid de själva vill för temaveckan. Man kan anmäla en undervisningsgrupp eller till exempel en grupp inom ungdomsverksamhet, ungdomsfullmäktige eller fritidsverksamhet.

Under veckan är det möjligt att ordna en debatt med temat Drömmarnas kommun tillsammans med lokala beslutsfattare. Allianssi och Erätaukiosäätiö har utarbetat anvisningar och material som stöd för arrangemangen. Ta närmare del av veckans program och innehåll på Allianssis webbplats och anmäl din grupp.

Politikveckan ger också möjlighet att delta i virtuella paneldiskussioner med ungdomspolitiker. Under veckans gång ordnas tre paneldiskussioner och man kan anmäla sig att delta som publik. Anmälan öppnar i september.

Politikveckan innebär många möjligheter

Kunnande i samhällsfrågor, påverkansmöjligheter och politik har en stark roll i läroämnet samhällslära i den grundläggande utbildningen och gymnasiet samt i delområdet inom mångsidig kompetens som fokuserar på förmågan att delta, påverka och bidra till en hållbar framtid.

Färdigheter att agera i samhället och som medborgare ingår också i de gemensamma delarna i yrkesutbildningen. Målen för kunnandet är att känna till olika sätta att påverka i samhället och att agera som en aktiv medborgare.

I skolorna och läroanstalterna kan Politikveckan också genomföras i form av mångvetenskapliga lärområden, tillämpade kurser, en temavecka eller som någon annan form av verksamhet. Veckan är också ett ypperligt tillfälle för elev- och studerandekårerna att vara kreativa, att aktivera alla till att vara med samt att organisera projekt och aktiviteter där man får påverka. Projekten och aktiviteterna kan vara gemensamma för hela skolan eller läroanstalten och man kan genomföra dem i samarbete med påverkare från den egna orten och kommunala politiker. Man kan också samarbeta med arbetslivet i planeringen av lämpliga aktiviteter.

Utbildningsstyrelsen har med anknytning till läroplansgrundernas mål och examensgrunderna sammanställt mångsidigt material som stöd för en demokratisk verksamhetskultur som främjar barns och ungas delaktighet. Materialet hittar du på vår webbplats.

Ytterligare information