Meddelanden

Under Världens största föräldrakväll 28.4 får man ta del av olika erfarenheter av distansundervisningen

Aktuellt Grundläggande utbildning Coronaviruset Samarbete mellan hem och skola
Under Världens största föräldrakväll den 28 april klockan 18 får föräldrar och vårdnadshavare berätta om sina erfarenheter av skolgången och distansundervisningen under rådande undantagsförhållanden. Kvällen ger också möjlighet till en gemensam diskussion på webben.
msv 2020 final sve

I familjer med skolelever har man ställts inför en helt ny situation denna vår, då största delen av eleverna har övergått till att studera på distans. Under föräldrakvällen får vi ta del av olika synpunkter på hur studierna och undervisningen på distans har förlöpt under våren. Teman för diskussionen är lärande, välbefinnande och samarbete mellan hem och skola. Vi får också höra elevernas och lärarnas upplevelser av distansstudierna och -undervisningen.

– Vi vill bjuda in alla vårdnadshavare och föräldrar till elever i grundskolan för att dela med sig av sina erfarenheter av distansundervisningen under rådande undantagsförhållanden samt ge möjlighet till en gemensam nätbaserad diskussion med deltagare från olika håll i Finland. Vad har fungerat bra och vad har varit utmanande? Målet är att ta till vara lärdomarna med tanke på framtiden, konstaterar Utbildningsstyrelsens generaldirektör Olli-Pekka Heinonen.

I diskussionen deltar Utbildningsstyrelsens generaldirektör Olli-Pekka Heinonen, Hermanni Hyytiälä som tilldelats utmärkelsen Årets pappa, samt en stor skara sakkunniga från Utbildningsstyrelsen. Evenemanget öppnas av undervisningsminister Li Andersson.

– Kvällen är ett fint tillfälle att få höra och diskutera om barnens och de ungas lärande och välbefinnande samt om hemmets och skolans samarbete under den undantagssituation som råder på grund av coronaviruset. Samtidigt kan man få svar på frågor man funderar på av de sakkunniga som är på plats. Kvällens nyckelord kunde vara dialog, samarbete, delade erfarenheter och konstruktivt samarbete, säger Föräldraförbundets verksamhetsledare Ulla Siimes

Evenemanget ordnas som direktsändning som du kan följa på adressen: https://msv2020.in.howspace.com/

Evenemanget ordnas av Utbildningsstyrelsen, Finlands Föräldraförbund rf, OAJ, Kommunförbundet och YLE Nyhetsskolan.

Välkommen med!

#världensstörstaföräldrakväll

Ytterligare information

Valpuri Kurppa, tfn 029 533 1716, valpuri.kurppa [at] oph.fi
Pia Kola-Torvinen, tfn 029 533 1525, pia.kola-torvinen [at] oph.fi