Nyheter

Undervisningsväsendet och coronaviruset – följ hälsomyndigheternas anvisningar

Aktuellt Välbefinnande Lärare och pedagogisk personal
THL ger anvisningar om åtgärder som föranleds av coronavirusepidemin.
En grupp pojkar sitter i rad och tittar på sina mobiltelefoner

Coronaviruset, hur det sprids och hur man skyddar sig kan väcka frågor även i skolorna och inom småbarnspedagogiken. Utbildningsstyrelsen ger inga direktiv i frågor som berör hälsovårdssektorn, utan hälsomyndigheterna ansvarar för dessa riktlinjer. 

Läs och följ alltså de instruktioner som Institutet för hälsa och välfärd (THL) ger. Man kan även kontakta de lokala hälsomyndigheterna om man har frågor om hur man ska gå till väga i enskilda fall.

THL uppdaterar informationen om situationen och anvisningarna på sin webbplats. Bland de vanliga frågorna finns bland annat svar på om ett barn kan återgå till verksamheten vid daghemmet eller skolan efter en Kina-resa eller om man kan ta emot kinesiska gäster. På webbplatsen finns även praktisk information om hur man skyddar sig mot coronaviruset.