Nyheter

Undervisningsväsendet och coronaviruset – ha beredskap för undantagssituationer

Aktuellt Småbarnspedagogik Förskoleundervisning Grundläggande utbildning Gymnasieutbildning Yrkesutbildning Erasmus+
Hur man kan förebygga spridningen av coronaviruset är en aktuell fråga i skolorna, läroanstalterna och inom småbarnspedagogiken samt för organisationer och personer som deltar i internationella projekt. Utbildningsstyrelsen ger inga direktiv i frågor som berör hälsovårdssektorn, utan hälsovårdsmyndigheterna ansvarar för dessa riktlinjer.
lunchrast

Var alltid i kontakt med hälsovårdsmyndigheterna per telefon om du misstänker att du eller någon annan insjuknat i coronaviruset.

På THL:s sidor kan man också ladda ner material som kan användas för att informera om coronaviruset och om god handhygien. 

Flexibla verksamhetssätt en del av förberedelserna

På grund av sjukdomsfall kan det vara nödvändigt att tillfälligt eller möjligtvis för en längre tid omorganisera det normala arbetet i skolan eller verksamheten inom småbarnspedagogiken eller inom yrkesutbildningen. Utbildningsstyrelsen uppmanar att man redan på förhand planerar hur man går till väga till exempel i följande situationer:

  • Ett stort antal elever eller lärare är sjuka.
  • En elev eller någon i personalen insjuknar under skoldagen.
  • Undervisning behöver ordnas åt en elev som är i karantän eller isolering.

I praktiken kan det handla om ändringar till exempel i var och hur undervisningen ordnas, man kan behöva slå ihop undervisningsgrupper eller göra ändringar i arbetstiderna och man kan behöva ordna stödundervisning för elever som blivit efter i studierna på grund av sjukfrånvaro. Vid behov ska man göra ändringar i skolans årsplan och fatta beslut om särskilda undervisningsarrangemang för en elev (18 § i lagen om grundläggande utbildning), till exempel gällande distansundervisning i den grundläggande utbildningen.

Då man planerar olika verksamhetssätt är det bra att samarbeta med den lokala skol- och studerandehälsovården.

Inom yrkesutbildningen är det skäl att se till att man har en fungerande kommunikation mellan läroanstalten och arbetsplatserna samt att på förhand komma överens hur man hanterar eventuella undantagssituationer. Det är bra att informera arbetsplatserna om läroanstaltens förfaranden och komma överens om informationsförmedlingen vid eventuella problemsituationer.

Förutom att man kommer överens om hur man hanterar undantagssituationer är det bra att vara beredd på att diskutera situationen med eleverna och de studerande, utgående från deras utvecklingsnivå. Det är också skäl att se till att alla i personalen känner till förfaringssätten samt att informera hemmen.

Anvisningar som gäller Erasmus+-utbyten

Virusepidemin inverkar på mobiliteten inom ramen för Erasmus+, eftersom skolor och högskolor har stängts och undervisningen tillfälligt har avbrutits i flera länder på grund av epidemin. Länderna har också begränsat in- och utresor till och från epidemidrabbade områden.

Det är möjligt att i alla de länder och områden som virusepidemin omfattar ställa in, avbryta eller skjuta upp Erasmus+ -programmets studerande- och personalutbyten, eller utföra utbytet hos en annan samarbetspartner.   

Anvisningar för personer som deltar i internationella mobilitetsprogram med stipendium

Om du har frågor som gäller ditt stipendium och coronaviruset, ta kontakt med enheten Internationaliseringstjänster för högskolestudier:

  • EDUFI-praktik, tjänstemannautbyte och finska språket och Finlands kultur: kv-hakulomake(at)oph.fi
  • EDUFI Fellowship, EDUFI Winter School ja The Finnish Government Scholarship Pool-stipendium: Päivi Jokinen fornamn.efternamn(at)oph.fi