Nyheter

Uppföljning av främjandet av hälsa och välbefinnande inom utbildningen för yrkesinriktad grundexamen

Utbildning och examina Yrkesutbildning Välbefinnande Elev- och studerandevård
Utbildningsstyrelsen och Insititutet för hälsa och välfärd har utvecklat uppföljningen av främjandet av hälsa och välbefinnande vid andra stadiets läroanstalter från och med år 2016. Nu samlar man in uppgifter om läget inom utbildningen för yrkesinriktad grundexamen för sjätte gången.
Kuvituskuvassa käsi on piirtämässä kuvaa pojasta

Insamlingen av uppgifter för främjandet av hälsa och välbefinnande i utbildningen för yrkesinriktad grundxamen har inletts. Insamlingen genomförs som ett samarbete mellan Utbilndingsstyrelsen och Institutet för hälsa och välfärd. Förra gången samlade man in uppgifterna år 2018.

 ”I utbildningen för yrkesinriktad grundexamen främjar man hälsa, välbefinnande och en verksamhetskultur som främjar gemenskap på många olika sätt. Genom de uppgifter som samlas in synliggör man styrkorna men samtidigt också utvecklingsområdena", konstaterar projektchef Kirsi Wiss vid Institutet för hälsa och välfärd.

 

Uppgifter som underlag för utvecklingsarbetet

Insamlingen som gäller främjandet av hälsa och välbefinnande ger utbildningsanordnarna och läroanstalterna en uppgiftsbas för utvärdering och utveckling av verksamheten. Genom insamlingen får man jämförelseuppgifter som man kan spegla mot sin egen verksamhet. Insamlingen skapar värdefull information om läget med genomförandet av lagen för elev- och studerandevården och kan vara en resurs vid utvecklingen av studerandevården.

”Den här gången har man också lagt till en del frågor om verksamheten under undantagsföhållandena. Vi väntar med spänning på resultaten", konstaterar direktören Raakel Tiihonen som är ansvarig för insamlingen på Utbildningsstyrelsen.

Resultaten från insamlingen publiceras nationellt, på olika områdesnivåer och i mån av möjlighet även per utbildningsanordnare. Därtill publiceras uppgifterna enligt verksamhetsenhet. Med hälp av webbtjänsten TEAViisari som uppräthålls av Institutet för hälsa och välfärd kan läroanstalterna och utbildningsanordnarna lätt använda sig av uppgifterna i planeringen och ledningen av verksamheten.

Insamlingen riktar sig till alla läroanstalter som ordnar utbildning som leder till yrkesinriktad grundexamen och svaren kommer att ges enligt verksamhetsenhet. Svaren som utarbetats av studerandevårdsgruppen eller någon motsvarande grupp för välbefinnandet, där personalen och ledningen i samarbete bearbetat svaren, väntas komma in senast 6.11.2020. Länken till blanketten och lösnordet har sänts till läroanstaltens e-postadress.

 

Mer information

  • Vid Utbildningsstyrelsen ger specialsakkunnig Inka Ruokolainen mer information om insamlingen per e-post inka.ruokolainen [at] oph.fi (inka[dot]ruokolainen[at]oph[dot]fi) eller telefon 029 533 1580
  • Vid Institutet för hälsa och välfärd ger projektchef Kirsi Wiss mer information om insamlingen per e-post kirsi.wiss [at] thl.fi (kirsi[dot]wiss[at]thl[dot]fi) eller telefon 029 524 7705