Nyheter

Utbildningsstyrelsen gör arbete för framtiden

Tjänster Prognostisering
I Finland har man redan länge arbetat med prognostisering av behov som gäller kunnande och utbildning. Digitalisering, arbetets brytningsskede och ändringar i befolkningsstrukturen inverkar på vilka färdigheter och kunskaper som behövs i framtiden. Prognostiseringsarbetet har blivit en allt viktigare del av arbetet med att utveckla utbildningen.
Kuvituskuva: silmä ja numeroita

Utbildningsstyrelsen tar i samarbete med Prognostiseringsforum för kunnande fram omfattande information om vilket kunnande och hurdan utbildning det finns behov av i framtiden. Prognostiseringsforum för kunnande är undervisnings- och kulturministeriets samt Utbildningsstyrelsens gemensamma sakkunnigorgan. Forumet har varit verksamt sedan år 2017 och har i uppgift att främja växelverkan mellan utbildning och arbetsliv.

Prognostiseringsinformationen kan användas bland annat i utvecklingen av olika utbildningsstadier och -områden, i studiehandledningen eller som stöd i karriärplaneringen för dem som söker till studier eller byter bransch.

Prognostiseringsforumets nya verksamhetsperiod inleds från och med årsskiftet.

– Nu är tiden inne att ta sikte på framtiden och bekanta sig med de resultatet som prognostiseringen har gett under de gångna fyra åren. Prognostiseringsarbetet är framtidsbetonat och det ger möjlighet både att kartlägga olika framtidsutsikter som gäller arbetsliv, kunnande och utbildning samt att förbereda sig för morgondagens utmaningar redan i dag, säger undervisningsrådet Kari Nyyssölä från Utbildningsstyrelsen.  

Tätt samarbete

Prognostiseringsforum för kunnande består av en styrgrupp, nio prognostiseringsgrupper som representerar olika branscher samt av sakkunnignätverk. Bland prognostiseringsforumets medlemmar finns företrädare för arbetslivet, utbildning och forskning. Som mest har nästan 500 sakkunniga arbetat med prognostisering under verksamhetsperioden som nu avslutas.

– Vårt prognostiseringsarbete bygger framför allt på expertisen och engagemanget hos yrkesverksamma inom utbildning och olika branscher i arbetslivet. Vi vill tacka alla som deltagit i arbetet och även uppmuntra andra som är intresserade av att utveckla utbildningen att delta i den aktiva debatten kring hur kunnandet ser ut i dag och vilka utmaningar det finns i framtiden, säger Raakel Tiihonen från Utbildningsstyrelsen som varit vice ordförande för forumets styrgrupp.

På vår webbplats kan du läsa mer om resultaten som Utbildningsstyrelsens prognostiseringsenhet och Prognostiseringsforum för kunnande tagit fram i samarbete. Mellan den 14 och 20 december 2020 lyfter vi särskilt fram resultaten i våra kanaler i sociala medier – följ alltså oss på sociala medier @OEFoorumi och delta i den aktuella diskussionen på Facebook och Twitter med nyckelordet #tulevaisuustöissä.

Ytterligare information:

undervisningsrådet Kari Nyyssölä, Utbildningsstyrelsen, tfn. 029 533 1159fornamn.efternamn [at] oph.fi ()
undervisningsrådet Ulla Taipale-Lehto, Utbildningsstyrelsen, tfn 029 5331207, fornamn.efternamn @oph.fi