Meddelanden

Utbildningsstyrelsen preciserar riktlinjerna för bedömningen i den grundläggande utbildningen för vuxna

Aktuellt
Utbildningsstyrelsen har preciserat kapitlet som gäller bedömning i grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen för vuxna.
Aikuiset perusopetuksessa.

Utbildningsstyrelsen publicerade 10.2.2020 en föreskrift om ändringar i kapitlet om bedömning i grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen.

Av den här orsaken har också riktlinjerna för bedömningen (kapitlet 7) i grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen för vuxna uppdaterats så att de motsvarar de nya principerna för bedömningen i den grundläggande utbildningen för läropliktiga.

De nya riktlinjerna i grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen för vuxna följer riktlinjerna för bedömningen i den grundläggande utbildningen för läropliktiga.

– Även i den grundläggande utbildningen för vuxna är det viktigt att betona de studerandes jämlikhet. Enligt de nya riktlinjerna ska bedömningen ännu tydligare än tidigare fokusera på målen för läroämnena, som inbegriper målen för mångsidig kompetens och målen för den studerandes arbete, framhåller undervisningsrådet Leena Nissilä.

I de nya riktlinjerna för bedömningen i den grundläggande utbildningen för vuxna beaktas även de särdrag som är specifika för just den grundläggande utbildningen för vuxna, såsom att utbildningen ordnas i kursform. I den grundläggande utbildningen för vuxna används inte heller begrepp som särskilt stöd eller individualiserad lärokurs, och därför behövs inte heller riktlinjer för dessa.

– Utöver bedömningen av den studerandes kunnande (summativ bedömning) har även responsen och kommunikationen som stödjer lärandet (formativ bedömning) en viktig roll också i den grundläggande utbildningen för vuxna, säger undervisningsrådet Teijo Koljonen.

Utbildningsstyrelsen ordnar fortbildning (på finska) om de nya riktlinjerna för bedömningen i den grundläggande utbildningen för vuxna onsdagen den 13 maj klockan 12–16 i Helsingfors.

Ytterligare information:

Undervisningsrådet Leena Nissilä, fornamn.efternamn(at)oph.fi +358 29 533 1155
Undervisningsrådet Teijo Koljonen, fornamn.efternamn(at)oph.fi + 358 29 533 1524

Ändringar och tillägg i grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen för vuxna 2017