Nyheter

Utbildningsstyrelsen utvecklar yrkesutbildningen i Ukraina

Utbildning och examina Yrkesutbildning Internationalisering
Utbildningsstyrelsen är med och genomför ett multilateralt utvecklingsprojekt kring utbildningen i Ukraina. Projektet EU4Skills: Better Skills for Modern Ukraine är ett projekt som samfinansierats av Europeiska kommissionen och dess medlemsländer och det stöder en revidering av yrkesutbildningen i Ukraina.
Kuvituskuvassa kaulimia pinossa

Finland är framförallt med och utvecklar de yrkesinriktade examina och läroplanerna inom projektet EU4Skills: Better Skills for Modern Ukraine som är ett projekt som samfinansieras av europeiska kommissionen och dess medlemsländer. Därtill är även yrkeslärarutbildningen och ledningen av läroanstalterna utvecklingsområden inom projektet. Utbildningsstyrelsen ansvarar för genomförandet av Finlands andel.
 

Utbildningen genomgår förändringar i Ukraina

Utvecklingen av yrkesutbildningen utgör en del av reformen New Ukrainian School. I projektet deltar förutom Finaland även Estland, Tyskland och Polen. Die Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) leder projektet. Finansieringen för projektet kommer till största del från Europeiska kommissionen (16 milj. euro). Övriga finansiärer är Tyskland (2 milj. euro), Finland (2 milj. euro) och Polen (1 milj. euro). Även Estland har meddelat att man kommer att delta i finansieringen.

Projektet som fortgår fram till år 2023 genomförs i Ukraina på sju pilotområden som är Chernivtsi, Mykolayiv, Lviv, Poltava, Rivne, Vinnytsya, Zaporizhzhya.
 

Upphandling för genomförandet av delprojekten

Utbildningsstyrelsen inhämtar genomförandet av delarna gällande de yrkesinriktade läroplanerna, yrkeslärarutbildningen och ledningen av läroanstalterna  av experter på området. Dessa kommer att väljas via en öppen upphandling. Värdet på upphandlingen uppskattas ligga på ca 2,5 miljoner euro. Det är möjligt att ta del av förhandsanmälan om upphandlingen i tjänsten om offentlig upphandling (HILMA) som upprätthålls av arbets- och näringsministeriet.
 

Mer information