Nyheter

Utökat utbud av valbara studier inom kunnande i ekonomi och hållbar utveckling

Utbildning och examina Examensgrunder De samhällsvetenskapliga områdena
Kunnande i ekonomi och hållbar utveckling har fått en allt centralare roll i samhället än tidigare. Färdigheterna behövs såväl i vardagen som i arbetslivet. För att svara mot behoven utvecklas som bäst valbara studiehelheter på nio kompetenspoäng i ekonomiskt kunnande och hållbar utveckling för dem som studerar till en yrkesinriktad grundexamen.
kuvituskuva - siveltimiä maalipurkissa

Studerande som avlägger en yrkesinriktad grundexamen planerar sin egen ekonomi och förvärvar kunnande  som främjar hållbar utveckling som en del av sina studier i examensdelen kunnande om samhälle och arbetsliv. Behovet av att stärka detta kunnande är ändå stort. På Utbildningsstyrelsen har man startat upp ett arbete som har som syfte att bygga en tydlig helhet för de valbara delområdena av de gemensamma examensdelarna. En studerande som genomför studiehelheten ska på så sätt kunna bygga på sitt kunnande i ekonomi eller hållbar utveckling med en omfattning på nio kompetenspoäng.

Utbildningsstyrelsen genomförde i november-december 2019 en webbenkät, där man utredde vilka behov det finns av ett utökat studieutbud gällande kunnande i ekonomi och hållbar utveckling. I svaren kom det fram att det finns ett behov av att särkilt stärka färdigheterna i att hantera sin egen ekonomi, kunnande om sparande och skatteärenden samt hållbarheten i den personlig livsstilen, cirkulär ekonomi och förståelsen av ansvarsfull verksamhet.

Med helheterna för de valbara delområdena av de gemensamma examensdelarna vill man främja undervisningen och lärandet gällande ekonomiska färdigheter samt kunnande i hållbar utveckling. Samtidigt utreder man hurdant studiematerial som behövs och vad som redan finns att tillgå för de ifrågavarande helheterna.

 

Utvecklingsarbetet sker i samverkan

Projektet genomförs i samarbete med lärare och andra experter. I den första workshoppen 30.1.2020 lade företrädare för utbildningsanordnare och arbetslivet upp riktlinjer för var, dvs. inom vilka valbara delområden av de gemensamma examensdelarna, som målen för kunnandet i ekonomi och hållbar utveckling ska ingå och med vilket innehåll. 

Utgående från det material som samlades in på workshoppen utarbetas utkast till helheterna för målen för kunnandet. Under våren blir det också möjligt för flera olika aktörer att ta del av utvecklingsarbetet.  De kommentarer som samlats in kommer att användas i arbetet med studiehelheterna och planen är att de ska publiceras i tjänsten eGrunder under hösten 2020.

Mer information:

ammatillinenkoulutus@oph.fi