Nyheter

Utveckling av kvaliteten i internatverksamheten genom samarbete

Utbildning och examina Yrkesutbildning Välbefinnande Elev- och studerandevård Säkerhet och trygghet
Varje år bor närmare 10 000 studerande inom yrkesutbildningen på internatboenden vid sina yrkesläroanstalter. Olika utredningar har visat att det finnas variationer i kvaliteten på internatverksamheten. Många har uttryckt önskemål om handledning för utvecklingen av verksamheten. Nu har man fått svar på det önskemålet. Utbildningsstyrelsen publicerade 17.9.2020 en handbok för kvalitet i internatverksamheten. Handboken utgör en resurs då man vill utvärdera och utveckla internatverksamheten.
Kuvituskuvassa nuoret aikuiset valmistavat ruokaa kodinomaisessa ympäristössä

Internatverksamheten är en viktig del av tillgängligheten till yrkesutbildning. Många studerande flyttar bort från sin hemort på grund av sina studier. Därtill ligger en del yrkesläroanstalter på mer avlägsna områden, vilket innebär att resorna från tätorterna kan bli långa. Internatboendena gör det möjligt för närmare 10 000 studerande per år att bo nära sin läroanstalt.

En internatverksamhet av hög kvalitet gör det möjligt för de studerande att få bo och studera i en trygg miljö.  En viktig del av internatverksamheten är också känslan av samhörighet och upplevelsen av delaktighet. På internatboendena ordnar ledarna organiserad verksamhet och stöder vid behov invånarna i träningen att bo på egen hand.

 

Kvaliteten på internatverksamheten varierar

År 2015 gjorde Utbildningsstyrelsen en utredning av internatverksamheten. Utredningen visade att det finns stora skillnader i internatverksamheten och att kvaliteten på verksamheten varierar. Man ansåg att ett sätt att utveckla kvaliteten på internatboendet skulle kunna vara att utveckla gemensamma nationella anvisningar för alla aktörer inom internatverksamheten.

Kvalitetsfrågorna lyftes fram som ett ärende på de årligen återkommande sommardagarna för internatverksamheten år 2019. De som var intresserade fick komma med i ett kvalitetsteam och det teamet fick i uppdrag att planera en publikation med nationella anvisningar för internatverksamheten. I kvalitetsteamet ingick förutom företrädare för utbildningsanordnarna även företrädare för Utbildningsstyrelsen och SAKU ry.

 

Publikationen Kvalitet i internatverksamheten

Handboken Kvalitet i internatverksamheten som Utbildningsstyrelsen publicerade 17.9 på finska erbjuder stöd för utvärdering och utveckling av internatverksamheten. Handboken kommer att publiceras på svenska i november. I handboken granskar man verksamheten ur olika aktörers perspektiv och den fungerar bra som underlag för en gemensam diskussion. Utvecklingen av kvaliteten i internatverksamheten kräver engagemang inte bara av internatledarna och invånarna  utan också av den övriga personalen och ledningen vid läroanstalten. 

 

Mer information