Nyheter

Verktyg från utvecklingsprojekten Bästa

Utbildning och examina Personlig tillämpning Personalutbildning Ledning och förvaltning Utveckling av utbildningen Kvalitet och utveckling Undervisning och handledning Läromedel Lärmiljö Bedömning av kunnande
Projekthelheten Bästa har skapat en stor mängd stödmaterial som utbildningsanordnarna nu har möjlighet att använda sig av. Materialet kan användas i undervisningen och handledningen, i samarbetet med arbetsplatserna samt i utvecklingen av digitala tjänster. Nu finns allt material sammanställt till en helhet och det är fritt fram att använda sig av det!
Kuvistuskuvassa sähkömiehen työkalupakki

Utvecklingsprojekten Bästa som finansierats av undervisnings- och kulturministeriet och Utbildningsstyrelsen har redan från och med år 2017 främjat revideringen av yrkesutbildningen. Projekten har jobbat med att ändra från ett systeminriktat tankesätt till kompetensinriktat och arbetslivsorienterat tankesätt. De studerande och arbetslivet kommer mer i fokus för tjänsterna.

Projekthelheten Bästa omfattar fem teman som alla har egna mål för utvecklingen:

  • Bästa service – utveckling av lärande i arbetslivet
  • Bästa kunnande – utveckling av lärarnas och handledningspersonalens kunnande
  • Bästa Digistöd – utveckling av kompatibiliteten mellan informationssystemen
  • Bästa Digihandledning – utveckling av den studerandes handledning, stöd och bedömning samt kommunikation
  • Projekthelhet för ledningen av kompetensinriktning, kundrelationer och partnerskap.

Projekten för ledningen av kompetensinriktning, kundrelationer och partnerskap fortsätter till slutet av år 2020. De övriga projekten håller på att avsluta sin verksamhet. Under åren 2017–2020 har undervisnings- och kulturministeriet och Utbildningsstyrelsen finansierat projekten med omkring 17 miljoner euro.

Alla material, verktyg och verksamhetsmodeller som skapats i utvecklingsprojekten Bästa har nu sammanställts och de är tillgängliga för alla utbildningsanordnare. Länkarna till utvecklingsprojektens webbplatser hittar man på undervisnings- och kulturministeriets webbplats. Ingångssidan är på finska, men på projektens webbplatser finns också mycket material på svenska framförallt inom projekten Bästa kunnande och Bästa service. 

Mer information enligt tema ger

  • Projektet Bästa kunnande undervisningsrådet Tuula Sumkin (tuula.sumkin[at]oph.fi)
  • Projektet Bästa service undervisningsrådet Mari Pastila-Eklund (mari.pastila-eklund[at]minedu.fi)
  • Projektet Bästa digistöd undervisningsrådet Tomi Kytölä (tomi.kytola[at]minedu.fi)
  • Projekten för ledning av kompetensinriktning, kundrelationer och partnerskap undervisningsrådet Tuija Laukkanen (tuija.laukkanen[at]oph.fi)