Meddelanden

1206 av de unga som avslutade grundskolan på våren är fortfarande utan studieplats 

Aktuellt Gymnasieutbildning Yrkesutbildning Utbildning som handleder för examensutbildning Utvidgandet av läroplikten
98 procent av de läropliktiga som avslutade den grundläggande utbildningen på våren har hittills fått en studieplats. Anordnarna av grundläggande utbildning har tills vidare meddelat boendekommunerna om 344 unga som ännu saknar studieplats. Anordnarnas arbete pågår fortfarande gällande det resterande antalet unga.
Mies sohvalla ammatillisen oppilaitoksen opiskelijakirjastossa selin kameraan

Läroplikten höjdes till 18 år i början av augusti. Anordnarna av grundläggande utbildning har under sommaren i enlighet med den nya läropliktslagen haft handlednings- och tillsynsansvar för de elever som avslutade den grundläggande utbildningen på våren. Handlednings- och tillsynsansvaret upphörde för anordnarna av grundläggande utbildning fredagen den 27 augusti, då ansvaret för att handleda och utöva tillsyn över de läropliktiga som saknar studieplats överfördes till de ungas boendekommuner.

Av dem som hade skyldighet att söka till utbildning i våras saknar fortfarande 1 206 unga en studieplats efter den grundläggande utbildningen. Anordnarna av grundläggande utbildning har i uppföljnings- och tillsynstjänsten Valpas meddelat boendekommunerna om 344 av dessa unga som saknar studieplats. Vad gäller de resterande 862 läropliktiga pågår utbildningsanordnarnas arbete fortfarande. Det kan vara frågan om att arbetet med att finna en studieplats pågår eller så har uppgifterna av någon annan orsak ännu inte förts in i systemen. En del kan redan ha fått en studieplats, men den har ännu inte registrerats i systemen. Av dem som anordnarna meddelat om till boendekommunerna har 87 unga anmält att de sökt om studieplats via andra kanaler än de nationella gemensamma ansökningarna, till exempel utomlands eller till Åland. Anordnarna av grundläggande utbildning kan meddela boendekommunerna om läropliktiga utan studieplats fram till slutet av september, vilket betyder att siffrorna preciseras senast i början av oktober.

I anslutning till den utvidgade läroplikten hade alla under 18 år som avslutade den grundläggande utbildningen i våras för första gången skyldighet att söka till fortsatt utbildning. Bland de 59 867 elever som slutförde den grundläggande utbildningen sökte cirka 99 procent till fortsatt utbildning via vårens gemensamma elevansökan. När resultaten av den gemensamma elevansökan publicerades i mitten av juni var cirka 3 000 av dem som avslutade grundskolan på våren fortfarande utan studieplats. I början av augusti hade antalet halverats och då saknade ungefär 3 procent av dem som hade avlagt den grundläggande utbildningen en studieplats. Nu är 2 procent ännu utan plats vid en utbildning.

Kommunerna har två månader på sig att hitta studieplatser

Boendekommunen har i uppgift att hänvisa den läropliktiga till utbildning som är lämplig för hen eller till andra tjänster. Om en läropliktig saknar studieplats två månader efter att handlednings- och tillsynsansvaret överförts till kommunen, ska kommunen anvisa den läropliktiga en studieplats inom utbildning som handleder för examensutbildning eller utbildning som handleder för arbete och ett självständigt liv.

Vid anvisandet av en lämplig studieplats behöver man ta hänsyn till den läropliktigas personliga önskemål och det eventuella behovet av särskilt eller krävande särskilt stöd, områdets utbildningsutbud, samt avståndet och transportförbindelserna mellan den läropliktigas hem och läroanstalten. Den läropliktiga och hens vårdnadshavare ska också höras innan man fattar beslut.

Kommunerna beslutar själva hur handledningen och tillsynen organiseras och vilken instans som ansvarar för de handlednings- och tillsynsuppgifter som föreskrivs i läropliktslagen. Boendekommunens handlednings- och tillsynsansvar upphör då den läropliktiga inleder studierna vid en utbildning. I detta skede överförs handlednings- och tillsynsansvaret till utbildningsanordnaren.

Ytterligare information:

Direktör Kurt Torsell, kurt.torsell [at] oph.fi, +358 29 5331887