Meddelanden

21 800 fick högskoleplats i betygsbaserad antagning

Aktuellt Högskoleutbildning Antagning av studerande
I den andra gemensamma ansökan till högskolor på våren godkändes på basis av betyg 21 800 studerande, varav 84 % ansökte om sin första högskoleplats.
Studenter på campus vid Helsingfors universitet

Av dem som godkändes på basis av betyg antogs 41 % till sitt första ansökningsönskemål. Vid yrkeshögskolorna fick 11 950 studieplats och vid universiteten 9 850. Högskolorna har publicerat resultaten i den betygsbaserade antagningen senast den 31 maj.

I den andra gemensamma ansökan på våren erbjuds sammanlagt 42 600 nybörjarplatser som är riktade till personer som avlagt en examen på andra stadiet. Av dessa nybörjarplatser fylldes 51 % genom betygsbaserad antagning. Dessutom erbjuds cirka 8 200 nybörjarplatser till magisterutbildningar vid universiteten och till utbildningar som leder till högre yrkeshögskoleexamen. Förra våren höjdes andelen som antogs på basis av betyg för en del ansökningsmål på grund av coronasituationen, och då var motsvarande siffra 55 %.

I den betygsbaserade antagningen till universitet kan man antas med studentexamensvitsord och till yrkeshögskolor med antingen studentexamensvitsorden eller vitsorden från en yrkesinriktad grundexamen. I den betygsbaserade antagningen godkändes största delen (81 %) enligt studentexamen medan 19 % antogs på basis av yrkesinriktad grundexamen.

I den andra gemensamma ansökan på våren kan man söka till finsk- och svenskspråkiga utbildningar vid högskolorna som börjar på hösten. Andelen sökande som antas på basis av betyg varierar enligt område och ansökningsmål. I regel godkänns 50–60 procent av de sökande på basis av betyg, men andelarna kan variera mellan 10 och 100 procent. Största delen av nybörjarplatserna inom den betygsbaserade antagningen reserveras för förstagångssökande.

Härefter ger urvalsproven chans till studieplats

Högskolorna ordnar urvalsproven från slutet av maj till mitten av juni. Största delen av urvalsproven ordnas på plats. 

Samtliga antagningsresultat i den gemensamma ansökan publiceras senast den 9 juli. Studieplatsen ska tas emot senast den 16 juli före kl. 15. 

Ytterligare information

  • Specialsakkunnig Merja Väistö, merja.vaisto [at] oph.fi, tfn 029 533 1386
  • Specialsakkunnig Mikko Eronen, mikko.eronen [at] oph.fi, tfn 029 533 1485
  • Planerare Topias Kähärä, topias.kahara [at] oph.fi, tfn 029 533 1758