Nyheter

2,9 miljoner euro stöd till fortbildning inom yrkesutbildning

Utbildning och examina Yrkesutbildning Personalutbildning Utveckling av utbildningen Läromedel
Utbildningsstyrelsen beviljar årligen finansiering till fortbildning för undervisningsväsendet och småbarnspedagogiken. Under våren 2021 fick 193 projekt statsunderstöd, varav 59 riktade sig speciellt till fortbildning för dem som arbetar inom yrkesutbildning. Projekten inom yrkesutbildningen beviljades cirka 2,9 miljoner euro.
Opettajien täydennyskoulutushankkeet

I januari och februari 2021 genomförde Utbildningsstyrelsen en projektansökan för fortbildningsprojekt för undervisningsväsendet och småbarnspedagogiken. Det kom in 406 ansökningar för totalt 29 miljoner euro. Ett positivt projektbeslut fick 193 projekt som beviljades cirka 11 miljoner euro i statsunderstöd.

Projekt som fått finansiering startar sin planering av fortbildning. Det är möjligt att söka till de utbildningar som genomförs av projekten redan på sommaren, men senast under hösten 2021. Information om kommande utbildningar finns att få direkt av de projekt som fått statsunderstöd.

 

Stöd för kunnande och utveckling av yrkesutbildningen

Yrkesutbildningen har reviderats på ett omfattande sätt under de senaste åren. Även coronapandemin har påverkat vardagen i läroanstalterna och det finns en efterfrågan på ett nytt kunnande. Fortbildning som arrangeras med statsunderstöd förbättrar jämlika möjligheter för personalen inom yrkesutbildningen för ett kontinuerligt lärande samt utvecklande av det egna pedagogiska och yrkesmässiga kunnande.

Under våren 2021 startade 59 projekt som riktade sig till fortbildning för personalen inom yrkesutbildningen och de fick sammanlagt finansiering för 2,9 miljoner euro. De som söker till projekt som nu börjar inom fortbildning erbjuds därtill utbildning inom de projekt som fått finansiering 2020.

Teman för fortbildning är aktuella utbildningspolitiska tyngdpunkter.

 • Stödja verkställandet av den utvidgade läroplikten
 • Stärka det kontinuerliga lärandet samt identifierandet och erkännandet av kunnande
 • Främja jämlikhet och likabehandling och öka jämlikheten med anknytning till digitaliseringen
 • Främja delaktigheten, välbefinnandet och tryggheten inom den lärande gemenskapen samt förebygga mobbning
 • Förnya stödet för lärande och den individuella lärstigen
 • Utveckla elev- och studiehandledningen
 • Stärka kompetensen som berör bedömningen av eleven och den studerande samt stärka undervisningens och utbildningens kvalitet
 • Stärka den språkliga och kulturella kompetensen
 • Stärka en hållbar livsstil
 • Stärka ledarskapskompetensen och utvecklingen av den lärande gemenskapen
   

Förutom närundervisning sker deltagandet i utbildningen i olika digitala lärmiljöer. Deltagarens egen arbetsplats används ofta också som lärmiljö.

 

Mer information

Mer information om statsunderstödsprojekt ger undervisningsrådet Marjatta Säisä, marjatta.saisa [at] oph.fi (marjatta[dot]saisa[at]oph[dot]fi)