Nyheter

Ändringar i betygsföreskriften i yrkesutbildningen

Utbildning och examina Yrkesutbildning Bedömning av kunnande
I Utbildningsstyrelsens föreskrift (OPH-2147-2020) om uppgifter som antecknas i betyg och bilagor i yrkesutbildning sker mindre ändringar från och med 1.8.2021. Ändringarna baserar sig på respons som utbildningsanordnarna och leverantörerna av studieadministrationssystemen gett.
Kuvituskuvassa kädet, jotka kättelevät

I Utbildningsstyrelsens föreskrift (OPH-2147-2020) om uppgifter som antecknas i betyg och bilagor i yrkesutbildning sker mindre ändringar från och med 1.8.2021. Ändringarna innebär att uppgifter som ska antecknas i betygen förenhetligas. Uppgifterna gäller anordnartillstånd för examina och utbildning samt kontaktuppgifter till utbildningsanordaren och läroanstalten.

Därtill sker ändringar i betygsspråket för examensutbildning som ordnas i länder utanför EU och EES så att det motsvarar bestämmelsen i  lagen om yrkesutbildning (531/2017, 30 § 2 mom).  Av uppgifter som ska antecknas i studieregisterutdraget stryks uppgifter om utbildningens innehåll och längd enligt den personliga utvecklingsplanen för kunnandet.

Den reviderade betygsföreskriften publiceras senare på Utbildningsstyrelsens webbplats.

 

Mer information

yrkesutbildning [at] oph.fi