Nyheter

Anmälan till upphandling av utarbetandet av yrkesinriktade examina har börjat

Utbildning och examina Examensgrunder
Utbildningsstyrelsen uppmuntrar utbildningsanordnarna inom yrkesutbildningen och andra aktörer att ansluta sig till det dynamiska inköpssystemet. I framtiden kommer sakkunnigarbete i samband med examensgrunderna att köpas in av dem som är med i systemet. Anmälan kan göras från och med 17.5.2021 i Hanki-tjänsten.
Kuvituskuva tyttö

Ett dynamiskt inköpssystem säkerställer att upphandlingen av sakkunnigarbetet i samband med utarbetandet av grunderna för yrkesinriktade examina är mera öppet och förutsägbart.

 

Endast de som ansluter sig till systemet deltar i upphandlingarna

Alla som har intresse av att utveckla grunderna för yrkesinriktade examina kan anmäla sig till det dynamiska inköpssystemet. Även om det är en aning besvärligt att ansluta sig till systemet hoppas vi att så många som möjligt visar intresse för att utveckla examensgrunderna, säger överingenjör Arto Pekkala från Utbildningsstyrelsen.

Det dynamiska inköpssystemet inleds från och med 16.5.2021 i Hanki- tjänsten. Det går naturligtvis också att ansluta sig till systemet i ett senare skede. I fortsättningen kan endast de som anslutit sig till systemet erbjuda sin expertis för de examensspecifika upphandlingar som öppnas senare.

Upphandlingsskedet startar 11.6.2021, varefter de första examensspecifika upphandlingarna börjar. Målet är att de första upphandlingarna gäller sakkunnigarbete i grundexamen inom laboratoriebranschen och grundexamen inom ytbehandlingsbranschen. Ett viktigt kriterium i den examensspecifika upphandlingen är att den som väljs för sakkunnigarbetet har branschspecifikt kunnande i den examen som upphandlingen gäller.

Under hösten revideras bland annat grunderna för yrkesexamen i pedagogisk verksamhet och handledning. Av grundexamina revideras grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen, inom konstindustribranschen och inom textil- och modebranschen. Som en del av revideringen av grundexamina tar man också i bruk gemensamma bedömningskriterier.

 

Sakkunnigarbete som stöd för myndighetsarbete

Utbildningsstyrelsen fastställer bestämmer innehållet och arbetssätten för utarbetandet av examensgrunder och dessa dokumenteras också i upphandlingsavtalet. Sakkunnigarbetet genomförs i samarbete med Utbildningsstyrelsen i enlighet med vad som anges i avtalet.

Sakkunnigarbetet består av olika koordineringsuppgifter i samband med arbetet med grunderna och kan till exempel omfatta utarbetandet av texter till ett utkast för examensgrunder samt planering och genomförandet av möten och nätverksarbete. Sakkunnigarbetet kan också anknyta till kunnande som är gemensamt för olika examina, till exempel kunnande som berör främjande av hållbar utveckling, internationalisering eller digitalisering.

 

Mer information

Utbildningsstyrelsen leder beredningen av grunderna för yrkesutbildningen och fastställer grunderna för de examina som ingår i examensstrukturen. Uppgiften innehåller förberedelse av grunderna för nya examina, förnyandet av kunnandet i en eller vissa delar av en examen och andra förändringar i beskrivningen av kunnandet och med hänsyn till koppling mellan andra kompetensområden samt kontinuumet till olika typ av examen (yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen och specialyrkesexamen) och eftergymnasial utbildning. Utbildningsstyrelsen förbereder examensgrunderna i samarbete med arbetslivsrepresentanter och utbildningsanordnarna samt andra berörda parter som samarbetar med ifrågavarande arbetslivskommitté.

yrkesutbildning [at] oph.fi

Uppdatering av nyhet

Nyheten är uppdaterad 28.7.2021. I slutet av nyheten är det tillsatt beskrivning  av Utbildningsstyrelsens uppgifter i yrkesutbildningen.