Nyheter

Ansökningstiderna har förlängts för Erasmus+ samarbetspartnerskap och småskaliga partnerskap

Utbildning och examina Erasmus+ Erasmus+ Vuxenutbildningen Erasmus+ Yrkesutbildningen Erasmus+ Högskoleutbildningen Erasmus+ Ungdomssektorn Erasmus+ Allmänbildande utbildningen Internationalisering Utveckling av utbildningen
Läppärillä

På grund av fortfarande tekniska problem har Europeiska kommissionen förlängt ansökningstiden för Erasmus+ samarbetspartnerskap och småskaliga partnerskap. Den nya tidfristen för ansökningarna är 21.5. 19.00 finsk tid (18.00 CET).

Om det inte går att skicka ansökan inom utsatt tid på grund av tekniska problem, kontakta det nationella programkontoret inom 24 timmar efter att ansökningstiden har gått ut. På länkar finns närmare instruktioner för hur du ska gå till väga i en sådan situation.