Nyheter

Ansökningstiderna har förlängts för några av Erasmus+ -programmets insatser som handhas av Europeiska kommissionens genomförandeorgan EACEA

Program Erasmus+ Erasmus+ Vuxenutbildningen Erasmus+ Yrkesutbildningen Erasmus+ Jean Monnet Erasmus+ Högskoleutbildningen Erasmus+ Ungdomssektorn Erasmus+ Allmänbildande utbildningen Erasmus+ för motions- och idrottsområdet – Sport
Kannettava tietokone

Europeiska kommissionen har den 4 maj 2021 förlängt ansökningstiderna för följande av Erasmus+ -programmets insatser som beviljas av genomförandeorganet EACEA. Orsaken till den förlängda ansökningstiden är tekniska problem i ansökningssystemet.

De nya tidsfristerna för ansökningarna är:

Europeiska medborgarorganisationers partnerskapsprojekt inom utbildningssektorn:
15.6 kl. 18.00 finsk tid

Europeiska medborgarorganisationers partnerskapsprojekt inom ungdomssektorn:
15.6 kl. 18.00 finsk tid


Erasmus Mundus -insatserna: 17.6 kl. 18.00 finsk tid

  • Erasmus Mundus, gemensamma masterprogram
  • Erasmus Mundus, åtgärder för utformning av gemensamma masterprogram

 

Erasmus+ för motions- och idrottsområdet (Erasmus+ Sport): 17.6 kl. 18.00 finsk tid

  • Ideella idrottsevenemang
  • Partnerskapsprojekt inom motions- och idrottsområdet
  • Småskaliga partnerskapsprojekt inom motions- och idrottsområdet