Nyheter

För att de unga ska fortsätta med en aktiv livsstil

Erfarenheter Erasmus+ Erasmus+ för motions- och idrottsområdet – Sport
Block Out Dropout, ett samarbetsprojekt inom Erasmus+ Sport som koordinerades av idrottstjänsterna vid Kemi stad, ville hitta lösningar för att förebygga drop out-fenomenet inom motion och idrott. I Finland är drop out-fenomenet, att intresset för motions- och idrottshobbyer minskar i tonåren, exceptionellt stort om man jämför internationellt. Genom att använda de olika projektpartnernas styrkor åstadkom man ett effektivt och övertygande projekt.
Dragkamp

– Vi började från noll, utan tidigare erfarenhet av motsvarande internationella projekt, för att inte tala om att vi skulle ha känt till någon lämplig projektpartner. Genom ett aktivt och effektivt samarbete med idrottsläraren Olli Kelhä fick vi ihop ett fantastiskt internationellt partnernätverk, säger Matti Molander, idrotts- och ungdomsdirektör vid Kemi stad.

Förutom kunskapstörsten drev också ett vanligt småstadsproblem, att de interna anslagen för kommunala projekt för utveckling av idrotten är knappa, på att starta projektet. Kemi stads idrottstjänster sökte en ny kanal för finansiering och ansökte därför om finansiering från Erasmus+ Sport, för att kunna förebygga att barn och unga slutar med idrottshobbyer samt för att möjliggöra en motionsinriktad livsstil och dela god praxis.

Till samarbetspartner i projektet som leddes av finländarna valdes Tóváros skola från Kemis ungerska vänstad Székesfehérvár samt Krantas skola och fotbollsklubben FK Banga från staden Gargúda i Litauen. Ett av projektets mål var också att utveckla föreningarnas internationella nätverk och därför deltog också tränare från idrottsföreningarna i Kemi i projektbesöken.

– Tillsammans med våra partner satsade vi mycket tid på projektplaneringen. Det här var till stor nytta under hela projektet. Detta syntes också i utvärderingen av projektplanen och slutrapporten, betonar Molander.

Lärande med hjälp av benchmarking

Varje projektpartner hade sina egna styrkor när det gäller att förebygga dropout-fenomenet inom motion och idrott och möjliggöra en motionsinriktad livsstil för barn och unga. I Ungern satsar Tóváros skola på mental träning för ungdomarna för att förebygga drop out-fenomenet. Kartläggningen av till exempel orsakerna till att man slutar motionera, psykologföreläsningar och elevernas möjligheter att diskutera med psykolog var intressanta lärupplevelser enligt Molander. 

Också Kelhä lyfter fram Ungerns modell, då man använder förebilder för att motivera unga idrottare. En grupp före detta elever från Tóváros skola, nuvarande elitidrottare, besökte skolan för att bli intervjuade.

– Eleverna frågade bland annat om hur man kan fortsätta sin karriär efter skadeperioder eller när motivationen brister. Ungdomarna märkte att också dagens professionella idrottare har haft mycket svåra perioder som de har tagit sig igenom. Samtidigt märkte de att idrotten erbjuder många olika karriärstigar, och att sluta spela betyder inte alltid att man lämnar idrotten helt och hållet. Detta i och med att bland de intervjuade bland annat fanns en ung handbollstränare som varit tvungen att sluta spela av hälsoskäl, förklarar Kelhä

I Litauen har Krantas skola å sin sida gedigen kompetens inom funktionellt lärande. Krantas skola och fotbollsföreningen FK Banga har tillsammans skapat en modell för aktiva raster. FK Banga har också aktivt utvecklat juniorverksamheten och ungdomsträningen samt unga tränares kompetens bland annat i USA. 

Kemi stads styrka i projektet var verksamhetsmodellen för Personal Trainer i skolan samt utnyttjandet av teknologi i gymnastikundervisningen.

De olika projektpartnernas styrkor inte bara beundrades och förundrades, utan de började användas i praktiken redan under projektets gång. Projektet imponerade också på Europeiska kommissionens verkställande organ EACEA, eftersom dess experter gav projektets slutrapport fina 88 poäng (100 poäng maximalt). 

Från möte med en kommissionär till TV-interjuver

Projektinnehållet i Block Out Dropout presenterades bland annat på projektets webbplats och i sociala medier samt i projektpartnerländernas lokala tidningar och tv och på regionala och riksomfattande seminarier inom idrottsbranschen (bl.a. Skolan i rörelse-seminariet 2019). För internationella nätverk presenterades projektet i Kemis vänstad i Slovakien, Liptovský Mikuláš, samt vid öppningskonferensen för den europeiska idrottsveckan i Esbo hösten 2019.

Särskild synlighet fick Block Out Dropout i Finland under projektmötet i Kemi, när Yle rapporterade om projektet i de riksomfattande tv-nyheterna. I Ungern var man också mycket intresserade av det europeiska samarbetet och finländarna och litauerna fick därför ge tv-intervjuer i den regionala tv-kanalen flera gånger under sitt projektbesök.

– En intressant detalj som måste nämnas är att EU-kommissionären för utbildning, kultur, ungdomsfrågor och idrott, Tibor Navracsics, som också kommer från Ungern, naturligtvis blev mycket intresserad av vårt projekt efter att vi träffat honom på Europeiska idrottsveckans #BeActive-seminarium. Detta hade stort medievärde och naturligtvis utnyttjade vi det i sociala medier, konstaterar Kelhä.

Noggrant förarbete, engagerade partner och ett utvidgat europeiskt samarbete

Molander anser att projektet var en mycket fin och nyttig lärprocess, men påminner om att det också krävt tid och arbete. Det väsentliga var att hitta goda, pålitliga och engagerade partner samt att planera projektet tillsammans med samarbetspartnerna, dvs. att i god tid satsa på projektberedningen. 

– Goda samarbetsförhållanden och en gemensam projektplan och -budget samt gemensamt överenskomna spelregler skapade en stabil grund för ett systematiskt genomförande av projektet och för att hålla sig till projektbudgeten. Projektet skulle inte ha lyckats utan det stöd och den uppmuntran som vi fick från den nationella kontaktpunkten för Erasmus+ Sport vid Utbildningsstyrelsen under hela projektets livscykel. Förhoppningarna är att vi även i fortsättningen kan vara med i liknande Erasmus+ Sport-projekt, där vi kan dra nytta av all kunskap vi fick genom detta projekt och utvidga möjligheterna att lokalt delta i det internationella samarbetet. 

I egenskap av Finlands första kommunkoordinator för ett Erasmus+ Sport-projekt uppmuntrar kemiborna också andra kommuner i Finland att för den gemensamma europeiska utvecklingen bilda nätverk inom Erasmus+ Sport-projekt. Molander och Kelhä betonar att internationellt samarbete öppnar möjligheter att fördjupa kommunorganisationens tväradministrativa samarbete samt att sparra lokala idrottsföreningar till europeiska samarbetsmöjligheter. 

Block Out Dropout

  • Projekttyp: Erasmus+ för motions- och idrottsområdet – Sport, litet samarbetsprojekt
  • Koordinator: Kemi stad/idrottstjänster
  • Projekttid: 1/2019–12/2019
  • Partnerländer: Ungern och Litauen
  • Finansiering: 59 921€